DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 10885

Sahurda Siyah-Beyaz İplik Meselesi

Sahurda Siyah-Beyaz İplik Mes?elesi
Tekniğin gelişmesiyle zamanın eşit parçalara taksimi de kesinleşmiş, gece ile gündüzün bütün zamanları belli ölçülere bölünerek gece ve gündüzün hangi kesiminde olduğumuz artık kolayca anlaşılmıştır.

Bugün elimizdeki âletlerle zamanı saate bölmekle kalmamış, dakika ve saniyelere dahi taksim etmişiz. Saatimize bakınca günün ve gecenin hangi saat ve dakikasında olduğumuzu artık rahatlıkla biliyoruz.

Ancak, bu âletlerin hizmete girmediği devirlerde ise zamanlar, açık seçik âfâkî târiflerle anlatılmış, belli ibâdetlerin vakitleri bu açık seçik târiflerin ışığında tesbit edilmiştir. Nitekim bu târiflerden biri sahurda imsakin başlama târifidir. Âyette Rabbimiz imsakin başlama vaktini tarif ederken şöyle buyurmaktadır:

? Yeyiniz, içiniz, taa fecirde beyaz iplikle siyah iplik belli oluncaya kadar!.?

İmsâkin başlama zamanını anlatan bu târifte geçen siyah iplikle beyaz iplik kelimelerinde (istiâre) vardır. Yani, bunlar gerçekten de ipliğin kendisi değildir. Belki, seher vaktine yakın zamanda ufukta meydana gelen beyazlık beyaz ipliğe, karanlık da siyah ipliğe benzetilmiştir.

Demek oluyor ki, sabaha karşı sahur yemeğini yiyen saatsiz günün Müslümanları, dışarı çıkar, ufka bakardı. Doğuda bir beyazlıkla hemen bitişiğinde karanlık iki iplik gibi yanyana açıkça görülüyorsa, imsâk başlamıştır, diyerek yemeyi bırakırdı.

Zira gördüğü beyazlık şafaktır. Şafak, önüne kattığı gecenin siyahlığını zorlamaya başlamıştır. Nitekim az sonra karanlığı batıya doğru sürüp götürecek ve biz tamamen aydınlık içinde kalacağız...

Gariptir ki, âyette geçen bu siyah iplikle beyaz iplik, bâzan gerçekten de ipliğin kendisi sanılmış, farklı anlayışlara gidilmiştir.

Nitekim Adiyy bin Hâtem de aynı şekilde anladığından geceleri yatağının altına koyduğu siyah - beyaz ipliği çıkarır, gözlerinin hizasına kaldırarak bakarmış; ipliklerin renkleri belli olmuyorsa sahurunu yemeye devam edermiş.

Bir gün Adiyy, bu durumu sormuş:

? Yâ Resûlâllah, ben sahur yemeğini yatağımın altında sakladığım iki ipliğin renkleri belli oluncaya kadar yiyorum. Ne zaman ki, ortalık iyice aydınlanır, yanyana duran iki iplikten biri siyah, biri de beyaz olduğu anlaşılırsa; işte o zaman yemeyi bırakır, imsâkin girdiğini anlarım.

Tebessüm eden Resûlüllah Hazretleri, Adiyy?in bu anlayışını şöyle düzeltmiştir:

? Hayır, yâ Adiyy, âyette geçen siyah-beyaz iplik, gerçekten de senin anladığın gibi iki iplik değildir. Belki yalancı şafaktan sonra meydana gelen beyazlıkla, karanlığın iplik gibi yanyana görünüşüdür. Doğuda beyazlık açıkça belli olur, bitişiğinde de karanlık uzun iplik gibi yapışık şekilde görülürse, işte o zaman imsâk vakti girmiş demektir.

Demek âyette geçen iplik bâzılarının zannettiği gibi iki adet iplikten ibaret değildir. Belki iplik gibi yanyana gelen beyazlıkla karanlığın bakınca görülmesidir. Tabiî ki ufkun açık, havanın dumansız olduğu anda olur bu tesbit.

.........................

Geçenlerde dinî mevzulara bigâne bir yazar, kendine göre bu mes?eleye iliştirmek istemiş, diyor ki:

? Eline iki iplik alacaksın, ufka doğru tutup bakacaksın. Siyah iplikle beyaz iplik ayırtedilir hâlde aydınlık varsa imsâk girmiş diyeceksin..

Kendine göre iğnelemeye çalıştığı mevzuyu bu adamın anlayışından okuyunca, Bediüzzaman Hazretleri?nin meşhur vecizesi hatırımıza geldi:

? Mecaz, ilmin elinden cehlin eline düşse, hakikata inkılâb eder!..

İşte fiilî örneği!..

Bugün ise evimizin içinden ufka bakamıyoruz. Çünkü çevremiz kapalı. Ama duvarlarımızda takvimlerimiz var. İmsâkin giriş dakikası yazılı. Ufukta beyaz iplikle siyah iplik mesabesindeki iki işaretin görüldüğü ilk anın dakikasını tesbit edip bizlere takvimlerimizde sunmuşlar. Artık bu imsâk dakikası lâstik gibi uzatılıp kısaltılmaktan çıkmış sabit dakika ile kesinleşmiştir. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org