DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 50999

Oruç Tutamayanların Fidyesi Nasıl Verilir?

? Yaşlı yakınım oruç tutamıyor. Tutma ihtimâli de pek görülmüyor. Bunun oruçları için ne yapmak lâzımdır??
? Orucunu mecburen tutamayanlar için fidye vermek lâzım gelir. Tutamadığı her oruç başına fakire birer fidye verilir. Yâni, fitre miktarı para. Fitreleri ne miktardan veriyorsa, ondan aşağı olmayan parayı her oruç adına fakire verme hâlinde, tutamadığı orucun mes?ûliyetinden kurtulmuş olur.

Ancak, içinde bulunduğu hâlsizlik, hastalık gibi özürden dolayı orucunu tutamayıp fidye verenler, sonraları sıhhat bulup iyi olarak oruç tutacak bir kuvvete sahip olsalar fidye ile ödedikleri oruçlarını tekrar tutma mükellefiyeti gelir. Kaç gün için fidye vermişlerse o günleri tutarak borçtan kurtulmaları lâzım gelir. Aksi hâlde, ibâdetlerini parayla fakire ödetmiş olurlar ki, bu câiz olmaz. Önce câiz oluşu, tutacak sıhhî imkâna sahip olamayışlarındandı. Bu imkân gelince mükellefiyeti de beraberinde getirmiş olur.

SUAL:

? Sıhhî sebeplerden dolayı orucunu tutamayanlar, tutma ihtimâli de olmayanlar, oruçlarını fidye vermek sûretiyle tutmuş sayılırlar, diyorsunuz. Bu kimselerin fidye verecek kadar malî imkânları yoksa ne yapacaklar?

CEVAP:

? Böyle maddî mahrumiyet içinde olan özürlüler fidye mükellefiyeti de yüklenmez. Artık onlar, tevbe, istiğfar ederler. Rablerinden af niyâz ederler.

SUAL:

? Tutulamayan her oruç için verilecek fidyenin fitre miktarı olacağını ifâde ettiniz. Fitrenin miktarı ne kadar olacak ki? Bunu nasıl öğreneceğiz?

CEVAP:

? Fitre buğday, arpa, üzüm ve hurma gibi temel gıda maddelerinden verilir. Bunların fiyatları ise her Ramazan?da değişik olabilir. Muhitine göre de farklılık arz eder. Bu farklılığı muhitin müftülükleri tesbit edip mahallinde ilân ederler. Bu ilânlarda fitresini buğdaydan vermek isteyen, arpa, yahut üzüm veya hurmadan vermiş olmayı isteyenler bunların tutarı olan para ne ise onu fitre olarak kabûl ederler. Böylece fitre miktarı da mahallin müftülüklerince tesbit ve tâmim edilmiş olur. Biz de o ilânlardan öğreniriz.

SUAL:

? Fitre ilânlarında farklı miktarlar görüyoruz. Kimi bin lira oluyor kimi de beşbin, hattâ onbeşbin, ellibin liraya kadar fitre miktarı çıkıyor. Bu neden oluyor, biz hangisinden vermeliyiz?

CEVAP:

? Fitre arz ettiğim gibi buğday, arpa, üzüm ve hurmadan verilir. Bunların fiyatları ise aynı değildir. Kimi ucuz, kimi orta, kimi de yüksek fiyattadır. Kim hangisinden vermiş olmak istiyorsa onun tutarını fitre olarak kabûl edip ona göre verir.

?Bu farklılığın çok güzel hikmeti vardır. İnsanların zenginlikleri de aynı şekilde farklıdır. Beş milyon lira zenginlik işâreti olduğu gibi, bir milyar da zenginlik işâretidir. İkisi de aynı miktarda fitre vermesi münâsiplik arz etmez.

Öyle ise az zengin olan az fitre miktarını, çok zengin olan da çok fitre miktarını tercih etmelidir ki, nimetine göre şükür tecelli etmiş olsun. Fitre miktarının farklılık arzetmesi bu bakımdan hikmetlidir.? ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org