DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 4454

Ramazan Mukabelesi Nasıl Başladı?

Ramazan Mukabelesi Nasıl Başladı?
Resûl-i Ekrem Efendimize tam yirmi üç senede nâzil olan Hazret-i Kur?an?ın ilk âyeti, Mekke?de bir Ramazan ayında nâzil olmuştur. Bu Ramazan ayında henüz oruç farz kılınmamıştı.

Ramazan orucu, Medine?ye gelindikten bir sene sonra, yâni hicretin ikinci senesinde Bedir Harbi?nden önceki ayda farz kılınmış ve Müslümanlar ilk oruçlarını yakıcı sıcakların altında Bedir Harbi?nde tutmuşlardır.

Resûlüllah Aleyhisselâm, tam dokuz sene Ramazan orucu tutmuştur. Bu Ramazan?lardan dördü yirmi dokuz, beşi de otuz olarak çıkmıştır.

Demek ki, oruç belli gün değil de, belli ay müddetince tutulur. Ay ise bâzan otuz, bâzan da yirmi dokuz olarak devam eder. Nitekim Resûlüllah?ın tuttuğu ayların dördü yirmi dokuz, beşi otuz olarak devam etmiştir.

Ramazan ayının kudsiyetinden biri oruç tutmak ise, bir diğer kudsiyeti de Kur?an okumak ve dinlemektir. Bu ayda Kur?an okumanın, okunan Kur?an?ı dinlemenin kendine has bir kudsiyet ve mânâsı vardır.

Zira bir adına da Kur?an ayı denen Ramazan boyunca Resûlüllah Aleyhisselâm da Kur?an?a karşı farklı bir alâka göstermiş, hattâ Cebrâil Aleyhiselâm bile bu farklı alâkaya iştirak etmek üzere Rabbimiz tarafından vazifelendirilmiştir.

Nitekim Buharî?de geçen bir hadîsten şunu öğrenmekteyiz.

Ramazan gecelerinin hemen hepsinde de Resûlüllah?a gelen Cebrâil Aleyhisselâm, onunla karşı karşıya oturur, o güne kadar getirmiş olduğu âyetleri Resûlüllah?la müzâkere ederdi. Yâni, Resûlüllah zabtettiği âyetleri Ramazan ayı boyunca tane tane okur, Cebrâil Aleyhisselâm da başını eğmiş vâziyette huşû içinde dinlerdi.

Bütün Ramazan?larda böyle devam etmişti. Ramazan ayı gelince Cebrâil Aleyhisselâm sâdece Kur?ân dinlemek üzere Resûlüllah?ın huzuruna girer, ondan o güne kadar getirdiği âyetleri tane tane dinler, böylece hangi âyetin hangi sırada bulunduğunu da açık ve net şekilde kontrol etmiş olurdu.

Gariptir ki, son Ramazan ayındaki kontrol bir başka ehemmiyet arz etti. Aynı minval üzere gelen Cebrâil Aleyhisselâm, bu defa şöyle diyordu:

? Yâ Resûlâllah, bu seneki Ramazan okuyuşumuz nihaî şekilde olacaktır. Getirmiş olduğum âyetleri önce ben okuyacağım, sen dinleyeceksin, sonra da sen okuyacaksın, ben dinleyeceğim!..

Nitekim aynen de vâki olmuştur. Büyük bir huşû içinde getirmiş olduğu âyetleri bir bir okuyan Cebrâil Aleyhisselâmı, Resûlüllah haşyet içinde dinlemiş, okuma işini bitirince de kendisi başlayarak, zabt ettiği Kur?an?ı baştan sona aynı dikkat ve heyecan içinde tekrar etmiştir.

Bu karşılıklı okuyuş, bu Ramazan?da iki defa tekrarlanmış, böylece Kur?an?ın zabtı kesin şekilde bir daha tesbit ve tescil edilmiştir.

İşte Ramazan ayında Müslümanlarca Kur?an?a karşı gösterilen farklı alâkanın bir sebebi de bu tarihî hâdise olmuştur.

Mü?minler bu ayın başından itibaren cami ve diğer münasip yerlerde toplanırlar, Resûlüllah?ın okuyuşunu hatırlatan mukabeleleri dinler, yahut bizzat nâzil oluyormuş gibi ruhlarına sindirir, gönüllerine nakşederler.

İşte câmilerde okunan Ramazan mukabelesinin temelindeki kudsî hatıra ve tarihî vak?a budur.

Bu mukaddes tatbikat kıyâmete kadar devam edecek, Hazret-i Kur?an ruhlara ve gönüllere saadet ve sürûr vermeye ara vermeyecektir. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org