DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3059

Hatâ İle Oruç Bozmanın Hükmü

Hatâ İle Oruç Bozmanın Hükmü
Orucun ilk günlerinde en çok unutarak, yahut da hatâ ile oruç bozmalara mâruz kalınır.

Unutarak bozma ile, hatâ ile bozmayı iyice ayırmak lâzımdır. Zira hükümleri tamamen ayrıdır.

Unutarak oruç bozmada, oruçlu olduğunu bilmemek hâli vardır. Hatâ ile bozmalarda ise oruçlu olduğunu bildiği hâlde bozma durumu mevcuttur.

Meselâ, abdest alırken, yahut guslederken ağzına burnuna su çeken kimse, oruçlu olduğunu bilir, hatırında bulundurur. Ancak buna rağmen dikkatsizlik yüzünden bu sırada boğazından içeriye su kaçarsa, bu hatâ ile bozma hâli olur.

Böyle hatâ ile oruç bozmalarda oruca yine devam edilir. Orucum bozuldu, diyerek oruç bırakılmaz. Ancak, Ramazan?dan sonraki ilk fırsatta bu oruç yeniden tutularak kaza edilir.

Demek oluyor ki, oruçlu olunduğu anlarda abdest alırken, yahut gusledilirken, veya herhangi bir suda yıkanırken çok dikkat edilmeli, ağızdan, burundan içeriye su kaçırmamalıdır. Zira bunların vukûunda oruç bozulur, bu orucun sonraki günlerden birinde kaza edilmesi lâzım gelir.

Bundan dolayıdır ki, gusülde ağız ve burun içini mübalâğa ile yıkamak farz olduğu hâlde, oruçlu iken bu mübalâğaya ihtiyaç duyulmaz, su içeriye kaçmayacak şekilde alınarak gusledilir.

Hatâ ile oruç bozmaya âit bâzı misâllerle mes?eleye daha da açıklık getirebiliriz.

Saatine bakan adam:

? Ooo, vakit gelmiş de haberimiz yokmuş, diyerek orucunu açsa; yahut da, dışardan bir ezan sesi işitince:

? İşte ezan okunuyor, diyerek iftarını yapsa; sonradan anlaşılsa ki, saatine yanlış bakmış, işittiği ezan başka şehirde okunan ezanmış, kendisi vakit girmeden orucunu bozmuş.

İşte bu orucun da kazası lâzım gelir.

Bunun sahurdaki misâli de aynıdır.

Henüz imsak girmedi zannıyla yemeye devam etse, halbuki yediği sıralarda imsakın girdiği sonradan anlaşılsa, o oruca yine devam edilir, ayrıca Ramazan?dan sonraki müsait bir günde kaza edilerek yaralanmış oruç, yenisiyle değiştirilir.

Bundan da anlaşılıyor ki, saate bakan kimse, henüz, imsakın girmediğini zannederek yemeye devam edilmesini söylese, az sonra da saate bir daha bakan biri, öncekinin yanlış gördüğünü, imsakın çoktan girdiğini anlasa, durum yine aynıdır. Bu oruca yine devam lâzım gelir. Ancak sonra kaza gerekir, zannî olarak yendiğinden dolayı keffaret icab etmez. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org