DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3490

Zekât Üzerine ..

Zekât Üzerine
Zekât, malın üzerindeki kul hakkı demektir.

Zekâtını veren, helâl malına haram karıştırmak istemeyen mü?minler, mallarının içindeki fakirin hakkı olan zekâtı verir, tertemiz helâl kazançlarına huzurla sahip olurlar.

.....................

Zekât, aslında sahip olunan servetin üzerinden sene geçmesi neticesinde farz olur. Sene bitmeden zekât farz olmaz. Ancak, sene bitmeden de verilse zekât yerini bulur, hatâlı zamanda verilmiş sayılmaz.

Bundan dolayıdır ki, mü?minler, zekâtlarını ekseriyetle Ramazan ayında verirler, her türlü ibâdetin sevabının kat kat olacağı bu mübârek günlerde yerine getirirler. Sene ister geçmiş, isterse geçmemiş olsun.

Zekât, zaruri ihtiyaçlardan arta kalan paradan verilir. Ayrıca ticaret eşyası da para olarak hesap edilir, meydana gelen yekûn tutarından zekâtı verilir.

Bu temel ölçüler içerisinde zekât mes?elesinin sual-cevap şeklinde teferruatına girecek olursak, şöyle açıklık getirebiliriz.

SUAL:

? Ben ticaretle uğraşan biriyim. Dükkânımdaki mal sene içinde bâzan çoğaldı, bâzan da azaldı. Şimdi ise belli bir miktarda durmaktadır. Zekâtımı verirken, malın çoğaldığı devrenin zekâtını mı, yoksa azaldığı devrenin zekâtını mı vereceğim?

CEVAP:

? Dükkân eşyası sene içinde bâzan çoğalır, bâzan da azalır. Bu mühim olmaz. Mühim olan, zekâtın hesap edileceği günde mevcut olan miktardır. Ne miktar mevcutsa o miktarın zekâtı verilir. Geçmişteki çoğalma, yahut azalmanın zekâtın hesap edildiği güne tesiri olmaz.

SUAL:

? Ben aylık geliriyle geçinen biriyim. Artan param yoktur. Ancak, kirada evim, dâirem, dükkânım, iş yerim vardır. Bunların satış değerini düşününce milyarlarca liraya sahip olduğumu anlıyorum. Ancak, bunları satmak için değil de kirasından istifâde etmek için beklettiğimden, elimde böyle yekûn teşkil eden para bulunmuyor. Şimdi ne yapacağım? Zekât verirken bunların satış kıymetini hesap edip tutarları olan paradan mı zekât vereceğim, yoksa getirdikleri kiradan mı?

CEVAP:

? Getirdikleri kiradan.

Zira mülkler, satış değerlerinden zekâta tâbi olmazlar. Getirdikleri paradan zekâta tâbi olurlar. Şâyet kira birikiyorsa, biriken kiranın zekâtı verilir, mes?ele biter. Kira için bekleyen mülkün satışı yapılmayacağından, tutarı da zekâta mahsup edilmez.

SUAL:

? İş yerinde makinalar, âletler, tezgâh takımları var. Bunların tutarı yüksek miktarı buluyor. Zekât verirken bunların değeri hesap edilecek mi?

CEVAP:

? İş yerlerinde sayılan makina ve âletler, demirbaş zarurî ihtiyaçlardandır. Bunlara hiçbir sûretle zekât düşmez.

Bunlar çalışmak için lâzım olan âletlerdir. Demirbaş ihtiyaçlardır. Ticaret malının kendisi değil, vasıtasıdır.

Vasıtasına zekât düşmez. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org