DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2855

Kurbanda Zenginlik

Kurbanda Zenginlik
Dinimizin hem dünyaya, hem de âhirete bakan emirlerinden biri de kurban kesme emridir. Resûl-i Ekrem Efendimizin Medine?yi teşriflerinin ikinci senesinde meşrû kılınan Kurban, hâli vakti yerinde olan Müslümanlar için vâciptir. Bu vâcibi, durumu müsait olduğu hâlde ihmal edenlerin azâba uğrayacakları, hadîsin işaretinden anlaşılmaktadır.

Hadîs şöyle ikazda bulunmaktadır:

? Kimin geçim durumunda bir genişlik olur da kurbanını kezmezse, o kimse bizim namazgâhımıza yaklaşmasın!

Evet, hadîs, kurbanı geçim durumu müsâit olanların keseceğini haber veriyor durumu müsâit olduğu hâlde kesmeyecek olursa, namazgâha gelmemesini de hatırlatıyor.

Bir adamın namazgâhtan uzak kalması, namaza gelecek mü?minlerin lâyık olduğu mükâfattan uzak kalması demektir. Böyle bir mükâfattan uzak kalmak ise, azâba lâyık olmaktan başka bir neticeyi getirmektedir.

Bunun içindir ki Hanefî âlimleri, kurban kesmenin vâcip olduğunu bildirmişler, özürsüz kesmeyenlerin ise azâba mâruz kalacağını hatırlatmışlardır.

......................

Fıkıhtaki tâbirle, kurbanı zengin olanlar keserler.

Ama biz bu zengini daha kolay anlaşılacak bir ifâde ile izah etmee çalışacak olursak diyebiliriz ki, kimin durumunda bir genişlik olursa, yâni kurban kestiği takdirde geçimine bir sıkıntı gelmeyecek, normal ihtiyaçlarını almakta bir güçlüğe mâruz kalmayacaksa, bu kimse kurban kesmelidir. Zira normal ihtiyaçlarını karşılayacak kadarından artan paraya kurban düşer. Ama dilerseniz buna bir de miktar tesbiti ile açıklık getirebiliriz.

Kurban, fitre zengini üzerine vâciptir. Fitre zengini ise, yüzelli bin liralık bekleyen para sâhibidir 1988 için.

Öyle ise, aylık gelirinden artmış ?yüz elli bin? lira kadar boş bir para bekliyorsa, artık bunun sahibi kendisini kurban kesmekle mükellef bilmelidir.

Ancak, bu para borç karşılığı ise, ödemesi gereken borçlarına mukabil bekliyorsa, elbette o para yok hükmündedir. Lâkin bâzı zarurî ihtiyaçları almak için bekliyorsa, durum o kadar vâzıh değildir. Bu kimse, parayı ya o ihtiyaçları için harcamalı, yahut da harcamayacak kadar ihtiyaç tesirini hissetmiyorsa buna kurban düşeceği hatırdan çıkarılmamalıdır.

......................

Aslında kurbanın düşün düşmeyeceğini, bir de ?kalbine sor? hadîsiyle amel ederek tesbit etmek gerekir. Biliyorsunuz, durumu kesinleşmeyen mes?elelerde bu hadîse müracaat ediyorduk. Resûl-i Ekrem Efendimiz:

? Kalbine sor, çünkü, o, en büyük müftüdür, buyurmuş, böylece hükmü bilinemeyen hususlarda bozulmayan kalbi, selâhiyetli bir fetv makamı olarak haber vermiştir.

Öyle ise, maddî durumumuzu kendimiz tesbit etmeli, kalbimize sormalıyız. O zaman kalbimiz bize fetvâ verecek, kurban kesip kesemeyeceğimize dâir bir hükmü vicdanımızda bulacağız. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org