DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 5598

Adak hakkında

?Adak hakkında
Adak, yâni nezir, borcu olmayan şeyi borç yapmak mânasına gelen bir söz vermedir.

? Şu işim şöyle olursa Allah rızası için şu kadar gün oruç tutacağım. Yahut kurban kesip etini dağıtacağım, gibi sözlerle yapılan vaadler adaktır.

O iş yerine gelir, o maksat hâsıl olursa, söylenen gün kadar oruç tutulur, vaad edilen kurban kesilip eti fakirlere sadaka olarak verilir.

Bu temel kâidenin teferruatına girecek olursak şu mes?eleler karşımıza çıkar.

1 ? Kurban kesmeyi adayıp da kestiren kimse, bu kurbanın etinden kendisi yiyemediği gibi, anası, babası, oğulları ve torunları da yiyemezler. Adayan erkek olsun, kadın olsun böyledir.

2 ? Şâyet yiyecek olurlarsa yedikleri et parasını fakire sadaka olarak verirler. Adak etini kendi haklarında ancak böyle helâl kılmış olurlar.

3 ? Adak kurbanının etinin verileceği kimselerin de fakir olmaları gerekiyor. Zira adak kurbanı zekât gibi bir mahiyet arzediyor.

Zekâtı nasıl zenginler alamazlarsa, adak kurbanın etini de öylece zenginler yiyemiyorlar. Mutlaka, fakire vermek, muhtaca taksim etmek gerekiyor. Zengin yemiş olursa parasını fakire vermesi icabediyor...

Birşey adanınca, olmayacak şeyin olacağını vehmetmek, yanlış olur.

Kaderdeki hüküm ne ise, netice yine odur. Adak, bu kaderi değiştiremez. Ama böyle bir adak yapan da fakire yardım edip, destek olmuş olur. Kurban adamışsa sosyal bir hizmette bulunma sevabı kazanır, belki dileği de o yüzden yerine gelmiş olabilir.

Adanan şey mutlaka yerine getirilmeli, va?dinde herkes durmalıdır. Çünkü durmamanın mânevî mahrumiyeti var. Bir misâlini Ebû Tâlib-i Mekkî?den nakledelim sizlere:

Büyüklerden birini rüyada gören bir zat sormuş:

? Âhirette makamın nasıl?

Cevap vermiş:

? Rabbim bana Cennet?te makam lûtfetti, ancak derecem çok aşağıda kaldı.

? Neden acaba? Seni sâlih bir zat bilirdik.

? Verdiğim sözde durmadığım için. Bir adağım vardı. Onu yerine getirmeden vefat ettim. Cennet köşklerinden bir köşke doğru tırmandım. O sırada, dendi ki, ?Sen geri dön oradan. O köşke Allah?a verdiği sözü tutanlar girer!? Ben geri dönüp aşağılarda kaldım.

.......................

İkinci vak?ayı da Risâle-i Kuşeyrî?den verelim.

Bir adam yokluk ve mahrumiyet içindeydi. Dedi ki:

? Allah bana çok para verir, imkân ihsan ederse, yarısını fakire vereceğim. Kalan yarısı bana yeter.

Kısa zamanda sebepler halkoldu. İstediği bol imkâna kavuştu. Ama va?dinde durmadı, sadece bir fakire bir dirhem verdi. Halbuki yarısını vereceğini va?d etmiş, adamıştı.

Bu arada dişi ağrımaya başladı. Gittiği dişçi ondan bir miktar çekim parası aldı. Sonra diğer dişi ağrıdı, dişçi ondan da çekim parası istedi.

Derken va?d ettiği paranın tutarınca dişi ağrıdı, o da tahammül edemeyip çektirdi. Vermediği adak parasıyla birlikte dişleri de gitti. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org