DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 5330

Ağzın içi yıkanması farz olduğuna göre, ağızda dolgu ve kaplama diş bulunması hâlinde durum ne olacak? Zira bu sabit dişlerin altına gusülde su geçirmek mümkün olmaz.

? Ağzın içi yıkanması farz olduğuna göre, ağızda dolgu ve kaplama diş bulunması hâlinde durum ne olacak? Zira bu sabit dişlerin altına gusülde su geçirmek mümkün olmaz.
? Bu dolgu ve kaplamanın altına suyun mutlaka geçmesi gerekmez. Çünkü bunların üzerinden geçen su, ağzı ıslatmış, şart yerine gelmiştir. Dolgu ve kaplamanın altı ise, bedenin dış kısmı değil, artık iç kısmındandır. İç kısmı yıkamak ise, farz değildir.

Nitekim abdest âzâlarından birinde yara bulunsa, bu yaranın üzerindeki sargının sökülmesi de yaraya zarar verecek olsa, abdestte bu sargı sökülmez, sargının üzerinden geçen su kâfi gelir. Hattâ bu su da zarar verirse, ıslak elle sargının üzerine meshedilir. Sökülüp de altını yıkamak icabetmez.

Diş dolgu ve kaplaması da yara üzerindeki sargı gibidir. Üzerinden suyun geçmesi kâfidir. Sabit dişi ve donmuş dolguyu sökmek gerekmez.

Ancak bu mes?elede iki cihet vardır. Onu hatırdan çıkarmamalıyız.

Biri, diş dolgu ve kaplamasına Tabib-i Hâzık dediğimiz dindar ve selâhiyetli bir doktorun gerek görmesi... Şâyet böyle bir doktor bunun ihtiyaç olduğunu ifade etmişse bu tedavi yapılır, gusle mani görülmez, ifade ettiğim müsaadeden istifade edilir.

Bir de böyle bir doktor, ihtiyaç olarak görmemiş buna gerek olduğunu ifade etmemiş, lâkin süs ve zinet olarak taktırmak istemiş, sırf gösteriş arzusundan buna lüzum görmüş.

İşte bu ikinci anlayıştan hareketle dişini kaplatanlar, birinci derecedekilere verilen ruhsattan istifade edemezler. Böylelerinin guslü sahih olmaz. Zira bir ihtiyaçtan, selâhiyetli bir doktorun gördüğü lüzumdan hareket etmiyor. Süs ve zinet olsun için buna tevessül ediyor. Mecbur olmadan yaptırıyor.

Doldurma ve kaplama dişlerin gusle mani olduğu söylentileri bu ikinci kısım doldurmaya ve kaplamaya âit olsa gerektir.

Bunu yanlış anlayanlar, dindar ve bilgili bir doktorun ihtiyaç olarak göstermesiyle yapılan dişlere de şâmil bir hüküm zannediyorlar, böylece huzursuzluğa düşüyor ve yanılmalara mâruz kalıyorlar.

Nitekim değerli fıkıh kitabı Mülteka şerhinde fetva kitabından naklen şöyle deniyor:

? Dişini mecburen doldurtan kimse, gusülde bu dolguyu söküp atması mümkün olmayınca, dolgunun üzerinden geçen suyla iktifa ederse, guslü sahih olur mu?

Elcevap: Olur. Şüpheye mahal kalmaz.

İzahlı Mülteka tercümesi, Taharet bahsi, s. 32

Bediüzzaman?ın Barla Lâhikası?ndaki izahından da bu hükümleri çıkarmaktayız.

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org