DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2879

Müslüman olan gayr-i müslim karı-kocanın nikahı yenilenecek mi?

? Almanya?da işçilerimiz vasıtasıyla Müslüman olan gayr-i müslim karı-koca nikâhlarını yenileyecekler mi, yoksa eski nikâhta kalacaklar mı? Bazıları nikâhın yenilenmesi gerektiğini söylerken, bazıları da gerekmeyeceğini ifade etmekte, böylece biz de şüphede kalmaktayız.
? Gayr-i müslim karı kocanın Müslüman olması halinde nikâhı yenilemeleri gerekmez. Eski nikâh aynen baki kalır.

Hatta koca Müslüman olup kadın Hristiyan, yahut da Yahudi olarak kalsa yine eski nikâh devam eder, yenisi gerekmez. Çünkü Müslüman olan koca, ehl-i kitab bir kadınla evli olabilir. Bu câizdir.

Ancak, kadın kitapsızsa, yâni, İncil?i, yahutta Tevrat?ı kabul etmeyen bir putperestse bu nikâh feshedilmiş olunur.

Şâfiî?de ise kadına üç gün mühlet verilir. Bu müddet zarfında kocasına tâbi olarak Müslüman olursa nikâh devam eder. Şayet üç günden sonra yine dinsizliğinde ısrar ederse artık nikâh fesholunmuş, karı-koca bağı bitmiş olur.

Bunun aksi ise kesin feshi gerektirir. Yâni kadın Müslüman olup kocası olmasa, nikâh hemen biter. Zira Müslüman bir kadın, Müslüman olmayan bir erkeğin nikâhı altında kalamaz. İsterse bu adam ehl-i kitap olsun.

? Gayr-i müslim Müslüman olunca, önce güzel bir gusleder. Sonra kelime-i şehadeti öğrenir, daha sonra da kelime-i tevhidi ezberleyip duyanların huzurunda alenen:

? Lâ ilâhe illâllah Muhammeden Resûlüllah, der. Böylece Müslümanlığını resmîleştirmiş olur. Bundan sonra ansızın ölmüş olsa, cenazesi yıkanır, namazı kılınır, Müslüman mezarlığına konur. Hakkında Müslüman muamelesine lâyık olur. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org