DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 4775

ÖZ ANNE-BABADAN BAŞKASINA ANNE- BABA DENİLEBİLİR Mİ?

Hiçbir evlat annesi ile babasını geriye itip başka anne babayı onların önlerine geçirmek istemez. İnsanın yaratılışında yer alan temel duygudur bu. Her evladın kendi annesi, babası kendisi için en önde olur. Onların önlerine başka anne babaları geçiriyor intibaı vermekten çekinmesi gerekir..

Çünkü en önde tuttuğu gerçek anne babaya dayanarak kendi kökünü, neslini korur; namahremlik sınırları, miras olayları, akraba yakınlıkları gibi tüm hukuki sorunlar hep gerçek ana babanın en önde görünüp bilinmesiyle hükme bağlanır.

Nitekim evlat edinmelerde bile çocuğun gerçek anne babasının inkar edilip unutturulması, günün birinde evlenecek olan bu çocuğun kendi anne babasının çocuklarıyla evlenme ihtimalini hep hatıra getirir. Muhtemeldir ki evlendiği kimse, unutturulduğu kendi öz ana babasının çocuklarından, ya da yakınlarından biri olsun. Nikah düşmeyecek bir yakınıyla evlenmiş bulunsun. Bunun için evlat edinenler ve evlatlık olanlar, gerçek anne babayı kaybetmenin mahzurlarını hatırlayarak kökene ait bilgiyi hep muhafaza etmeleri gerekir.

Osmanlı, bu konuda öylesine titizlik göstermiştir ki, gerçek anne babanın şaibe altına girmemesi, hissi bir rahatsızlık ta meydana gelmemesi için hanımın annesine anne, babasına da baba dedirtmemiş, bunun yerine fevkalade hürmetli ve saygılı güzel bir tabir bularak (kayınbaba-kayınvalide?yi tercih etmiş, asırlar boyu da bu hürmetli tabirler benimsenerek kültürümüzde yerine yerleşmiştir. Nitekim oğullarının (kayınvalide-kayınpeder) tabirlerini kullanmalarından hiçbir anne baba da gizli bir rahatsızlık duymamış, Türklere mahsus bir hürmet ifadesi olarak yan etkisiz iftiharla söylene gelmiştir.

Ahzab suresi ayet (5)de: ?çocuklara ana babalarının ismiyle hitap edin, onları başka ana babalara mal etmeyin.? manasına gelebilen ikazdan da bu işari manayı çıkarmak mümkündür.

Bu itibarla kayınpeder ve kayınvalideler damatlarından ille de ?baba-anne? diye hitap beklememeli, anne baba ifadelerini saygı ve hürmetin tek şartı gibi görmemeliler.. Kayın valide kayın peder tabirlerini yeterli bir hürmet ifadesi olarak kafi bulmalı, bu tabirlerin de zaten valide ve peder makamına kaim olanlar demek olduğunu unutmamalılar.

Aslında mühim olan hürmet ve saygıdır. Baba, anne demeseler de onları baba, anne makamında görmeleri yeterlidir. Nitekim ecdadımız da baba ve anne dememiş ama baba anne makamında görmüş, kayınbaba ve kayınvalide tabirlerini nesillerine intikal ettirerek gelmişlerdir. Böylece de gerçek anne babaların geriye itiliyoruz duygusuna girmelerini önlemiş, onların gizli rahatsızlığına da mani olunmuş, akrabalar arası muhtemel rekabete de fırsat verilmemiştir.

Hemen ilave edelim ki alışkanlık eseri anne, baba denmesi de yasaklanmamıştır. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org