DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3354

HANIM EV İŞLERİNİ YAPMAYA MECBUR DEĞİL Mİ?

Çokları tarafından yanlış anlaşılan bir konu şöyle sorulmaktadır:

? Hanım ev işlerini yapmaya mecbur değil midir? Bu söylentilerin mahiyeti nedir?

Böyle bir tereddüde düşenler şu mealdeki hadis-i şerifi öne sürmüşlerdir.

Efendimize gelen bir hanım:

? Benim malım olmadığından sadaka verip de sevap kazanamıyorum! diyerek üzüntüsünü ifade etmiş.

Efendimiz de üzülen hanıma:

? Senin evinde beyine hizmetin sadakadır, üzülme! buyurmuş.

Bundan hareketle bazı alimler: ?hanımın ev işlerinde hizmet etmesi sadakadır. Sadaka da verilirse sevap olur? verilmezse günaha girilmez. Öyle ise hanım da evde hizmet ederse sevap olur, etmezse günaha girmez? şeklinde yorum yapmış, hanımın evde hizmetinin zorunlu olmadığını ileri sürmüşlerdir.

Şafii ve Hanefi görüşleri de bu konuda şöyle ifade edilmiştir:

? Nikah, kadından nesil yetiştirmek için istifade helallığı getirir, ev işlerinde çalışma mecburiyeti getirmez..

Ancak, gerek toplumlarda yaşanan örfe göre, gerekse diğer dini delillere bakıldığında durum netleşmekte, hanımın ev işlerinde çalışması en azından (diyaneten) görevi olduğu hükmüne varılabilmektedir.

Nitekim Hazret-i Ali ile Fatıma validemizin aile hayatlarına ait nasıhatlarda bulunan Efendimiz:

? Kızım sen ev hizmetlerini yap, Ali de dış hizmetleri görsün! şeklinde tavsiyelerde bulunmuştur.

Bu yüzden Fatıma validemizin evde el değirmeni çevirmekten eli nasırlaşmış, hamur yoğurmak için küplerle su getirmekten de omuzlarında berelenmeler meydana gelmiştir. Hatta yardım edecek bir hizmetçi tahsisi için kendisine yapılan müracaata Efendimiz:

? Kızım! Henüz Suffa ashabının yemek ihtiyaçlarını karşılayamadım ki sana bir hizmetçi tahsis edeyim, diyerek üzüntülü cevap vermek zorunda kalmıştır.

Bundan da Fatıma validemizin ev işlerini bizzat kendisi gördüğü anlaşılmış, hanımların ev işlerinde çalışmaları görevleri olduğu hükmü çıkarılmıştır.

Nitekim bir gün Hazret-i Ebu Bekrin (ra) kızı Hazret-i Esma?yı ev işlerinde çalışırken başı üzerinde yük de taşıdığını gören Efendimiz (sav) Hazretleri, gördüğü çalışmayı yasaklamamış, hanımların böyle ev işleri yapmaları caiz değildir, dememiş ama bu hizmetlerin sevabından söz etmiştir.

* * *

Bey?in, ailenin maişeti için çalışıp çabalaması nasıl nafile ibadet kutsiyetine yüceliyorsa hanımın ev işlerinde çalışıp çabalaması, yemek pişirip çoluk çocuk hizmetinde yorulması da aynı şekilde ona nafile ibadet kutsiyetinde sevap kazandırmaktadır.

Bundan dolayı bazı alimler erkeğin asli görevine bir de sevap getiren yardımcılık görevi ilave ederek derler ki:

? Beyin dış işlerinde çalışması farz olan aslî görevidir. Ev işlerinde hanıma destek vermesi sünnet olan yardımcılık görevidir.

Gerçekten de Efendimiz (sav) Hazretleri ev işlerini tümüyle üzerine almamış, ama tümüyle de hanımlara yüklememiş; bulduğu fırsatlarda bizzat evde yardımcılık yapmış, bu türlü hizmetleriyle de ümmetine sünnet olan örnek sunmuştur.

Demek ki beylerin asli görevleri her ne kadar dış işlerini sürdürmek ise de evde hanımlara yardımcılık görevleri de sünnet olarak mevcuttur.

Bunun için ? hayat müşterektir? denmiştir. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org