DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2372

KADIN KOCASININ HARAM KAZANCINDAN YİYEBİLİR Mİ?

İslamda ailenin reisi erkektir. Hanım ailenin iç işlerini yürütmekle görevlidir. Bu itibarla ailenin reisi olan bey çalışıp kazanacak, reisi olduğu ailenin geçimini sağlayacaktır. Ailenin geçiminden sorumlu olan beydir. Öyle ise bey sorumluluğunu yüklendiği aileye helal kazanç yedirecek, harama düşürmeyecek, haram yedirmenin sorumluluğunu yüklenmekten korkup titreyecektir.

Evdeki hanım ve çalışıp kazanacak durumda olmayan çocuklar gelen bu kazançtan elbette yiyeceklerdir. Ancak çocuklar çalışıp para kazanacak duruma gelince, bu haramdan yemeye devam edemezler. Kendileri helalından kazanmaya başladıkları günü, artık haramdan yeme ruhsatının bittiğini anlamaları gerektir.

Bu konuda meşhur fıkıh kitabımız İbn-i Abidin?de şu hükmü okumaktayız. Şöyle deniyor:

? Kocasının aslen meşru olmayan bir yoldan temin ederek getirmiş olduğu bir yiyeceği yemesinde, giyeceği de giymesinde hanım için bir günah yoktur. Günah, sadece haramdan kazanan kocaya aittir. (Reddül-Muhtar-5:247)

Bu konuda hanıma düşen, beyini harama zorlamayacak bir iktisat içinde yaşamak, evin ihtiyaçlarını asgariye indirerek beyinin harama yönelmesine engel olmaya gayret etmektir.

Zaten haram olan maldan ancak ihtiyaç kadar kullanılır. İhtiyaçtan fazlası olan israflı ve lükslü harcama yapılamaz. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org