DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 7229

NİŞANLILIK DÖNEMİNDE DİNİ NİKAHTA VE DÜĞÜNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

İki bekar insanın bir araya gelip mutlu bir evlilik hayatı kurabilmeleri için birbirlerini iyi tanımaları şarttır. Bunun için önce bir nişanlılık dönemi yaşarlar. Bu dönemde taraflar birbirlerini iyice tanımayı hedef alırlar. Bu tanışmayı temin içinde üçüncü şahsın yanında yahut ta her an birinin gelebileceği açık bir mekanda konuşurlar. İnançlarını, mizaçlarını, hayat anlayışlarını etraflıca konuşur, birbirlerini anlamaya gayret ederler ki, ilerideki hayatlarında bir uyuşmazlıkla karşılaşıp ta mutsuzluğa düşmesinler.

Bazı kimseler, nişanlılık döneminde taraflar birbirlerine haram olmasın da iyi tanışsınlar diye resmi nikahtan önce dini nikahı hemen yaptırıyorlar, böylece kızın elinden vaz geçme özgürlüğünü alıp tümüyle erkeğin eline teslim etmek gibi bir yanılgıya düşüyorlar. Böylesine tek taraflı bir tercih adaletsizliğine düşmemek için kadını bağlayan dini nikahı, erkeği de bağlayan resmi nikaha yakın güne kadar tehir etmekte fayda olsa gerektir..

* * *

Şayet nişanlılık döneminde bir aksilik çıkar da vaz geçme söz konusu olursa alınmış olan hediyeler karşılıklı olarak geri verilir; taraflar helalleşmeyi de sağlamaya çalışırlar.

Meseleye dönülmesi zor yerlere varmadan uyuşmayacakları noktaları tespit edip vazgeçmişler diye bakılabilir. Bu devrede bilhassa kızcağız, mahremiyete hep dikkat edip tedbirli muhatap olursa iki ikiye baş başa kalmadığı, birlikte gezip tozma gibi bir laubalilik de yaşamadığından itibarına gölge de düşürmüş olmaz. Mahremiyete dikkat etmenin faydasını da böylece görmüş olur.

* * *

İyi bir tanışmanın sonucunda yapılan dini nikah, tarafların haklarını koruyan bir anlaşma tutanağıdır. Bunun için de en azından iki güvenilir şahit huzurunda yapılır. Şahitsiz nikah, nikah sayılmaz. Tarafların hukukunu ispat edecek delilden yoksun, gayrı meşru ilişki kabul edilir.

Bununla beraber dini nikahın bu gün resmi nikah gibi tarafları bağlayıcı kanuni yaptırım gücü olmadığından dini nikahla kalmayıp mutlaka resmisini de yaptırmaya ihtiyaç tartışılmaz derecede kesindir. Resmi imza ve yazılarla kayda geçirilmeyen bir evliliği, kadın ispat edemeyeceğinden evlilikten doğan hiçbir hakkını elde edemez. Hakları erkeğin insafına, manevi sorumluluğuna kalmış olur.

* * *

Dini nikahta Şafii?de kızın velisinin haberi ve izni olması şartı vardır. Hanefi?de de erkek kıza denk değilse kızın velisinin müdahale edip mani olma hakkı söz konusudur.

Denklikte aranan ölçü, tarafların anlaşacakları, ters düşmeyecekleri kanaatinin var olmasıdır.

Kız her manada yukarıda, erkek ise aşağıda bir dengesizlik ailede olmamalıdır.

* * *

Dini nikah sırasında erkek tarafından kadına bir miktar maddi imkan ya peşin, yahut ta veresiye vermek üzere tespit yapılır. Adına Mehir denen bu hanım hakkı, hiçbir zaman yok olmaz. Nikahın şartından olmamakla birlikte nikah sırasında konuşulursa konuşulan miktar, konuşulmazsa akrabalarındaki emsal değerde Mehir, ölünceye kadar hanımın beyindeki hakkı olarak mevcut olur; istediği zaman alma hakkını hep muhafaza eder. İsterse kocasına bağışlayabilir de..

Nikahtan sonra düğün toplantılarında dikkate alınacak en mühim husus, kadın erkek karışık çığırından çıkan bir eğlence ile veya içkili davetlerle evlilik hayatının temelini günahlarla atar duruma girmemektir. Günahsız, belki de sevaplı nezih bir düğünle bu yeni hayata başlamak uygun olur.

Düğünlerde giyilen gelinlikte ise, tesettür ölçülerinin aşılıp taşılmamasına dikkat etmelidir.

El yüz dışında başı ve bütün bedeni örten gelinliğin etek uçları da ayak üstüne kadar inmekle kalmalı; yerlerden sürünerek pislikleri toplayacak kirlilikte olmamalıdır. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org