DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3079

Bir ülkede ramazan hilali görülse,diğer ülkelerde oruca başlamak gerekir mi?

? Bir Müslüman ülkesinde Ramazan hilâli görülse diğerlerinde de oruca başlamak gerekir mi? Yoksa her ülkede ayrıca hilâli görmek mi icabeder?
? Hanefî, Malikî ve Hanbelî mezhebinde bir İslâm ülkesinde görülen Ramazan hilâliyle diğerlerinde de oruca başlamak vâcib olur. Başka bir ifadeyle, bir şehirde Ramazan hilâli görülse diğer şehirlerde de görülmüş kabul edilip gereği yapılır, oruca başlanır.

Ancak İmam-ı Şâfiî böyle düşünmemektedir. Onun görüşüne göre, Ramazan hilâli görüldüğü yerden seferîlik müddetini bulmayacak kadar bir uzaklık içinde hükmünü icra eder, oralarda da görülmüş kabul edilerek oruca başlanır, yahut bayram yapılır. Oranın ötesindeki şehir ve köylerde hilâlin ayrıca görülmesi gerekir.

Demek ki, Şâfiîler bulundukları yerde hilâli görürlerse, seferî uzaklığın hududunu ifade eden doksan kilometreye kadar bu görmüşlüğün te?siri olur, gereği oralarda da icra edilir. Bundan ötesine şâmil olmaz. Oralarda da hilâl ayrıca görülmeli, rü?yete müstenid olarak hareket edilmelidir.

Günümüzde tekâmül etmiş astronomi ilimleri, haberleşme vasıtaları üç mezhebin görüşünün tatbikini son derece kolaylaştırmakta, böylece Ramazan hilâli bir İslâm ülkesinin neresinde görülürse görülsün diğerlerine de şâmil kılınması mümkün olabilmektedir. Yeter ki, hilâlin görülüp görülmediğinde şüphe edilmesin. Rü?yet kesinlik arzetsin.

İhtilâf, buradan çıkıyor, görülüp görülmediği hususu kesinlik kazanmıyor.

Böyle durumlarda fitneye sebeb olmamak gerektir. Kesin bir bilgi var da Cûmhur tarafından kabul edilmiyorsa gereği gizlice yapılmalı, umumun şaşırmasına sebeb olacak alenî ayrılıktan uzak kalmalıdır. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org