DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 10471

MÜT'A NİKAHI YAPARAK EVLENMEK CAİZ MİDİR?

Önce müt'a nikahından neyi kastettiğimizi ifade edelim. Müt'a nikahı, bir miktar para vererek razı ettiği kadınla belli bir müddet evlilik hayatı yaşamak şartıyla yapılan nikahtır. Şu kadar para vereceğim, şu kadar müddet birlikte aile hayatı yaşayabilir miyiz? teklifine evet! cevabı veren kadınla yapılan bu nikah, müt'a nikahı demektir, Ömür boyu değil de belli müddeti şart koştuğu için ehl-i sünnet bu nikahı caiz görmez, meşru bulmaz.

Şayet böyle para karşılığı belli bir müddet içinde evlilik yapıp nikahla aile hayatı yaşamak caiz olsa; nikahsız yapılan gayri-meşrulukların hepsi de müddetli nikah yoluyla meşruluk kılıfıyla yapılır. Ahlakî sefaletin sonucu dine mal edilebilir. Aile çöker, toplum yeni ahlak sefaletiyle burun buruna gelir. Kimin kimlerle nasıl yakınlıklar kurduğu bilinmez hale gelir.

Belki de böylesine korkunç sonuçlarından dolayıdır ki, dört mezhebin dördü de müddeti belli edilmiş paralı nikaha cevaz vermemiş, meşru bulmamıştır.

Nitekim Resûlullah Efendimiz, Mekke'nin fethi sırasında o güne kadar sürdürülen bu türlü nikahı şu sözleriyle yasaklamış, haram kılındığını ilan buyurmuştur ki, ehli sünnetin delillerinden biridir bu hadis:

- Ey insanlar! Sizin kadınlardan müt'a nikahı ile faydalanmanıza izin vermiştim. Biliniz ki, Allahü Teala bunu kıyamet gününe kadar artık haram kılmıştır. Kimin yanında böyle bir kadın varsa bıraksın, onlara verdiği paradan da hiçbir kısmını geri almasın. (Müslim, nikah bahsi)

Müt'a nikahını (İslam'da Kadın ve Aile) kitabında etraflıca izah eden Prof. Dr. Hayreddin Karaman Hocaefendi konuyu şöyle sonuca bağlamaktadır: 

- Sonuç olarak Sünni fıkıh mezhepleri, ittifakla müt'a nikahının caiz olmadığı, neshedildiği hükmünü benimsemişlerdir. Bu mezhebe mensup bulunan müftü, müt'a nikahının cevazına, durumu ne olursa olsun fetva veremez. Ancak samimi olarak, içtihat veya taklit yoluyla farklı görüşte olanlara da fasık diyemez.

Büyük Kadın İlmihalinde İsmail Hakkı Uca ise, konuyu aynen şöyle ifade etmektedir:

- Müt'a, geçici bir nikahtır. Ücret karşılığında belli bir vakit kadınla nikahlanarak evlenmektir. Buna halk dilinde acem nikahı da denir. Bu nikahın müddetinin az veya çok olması arasında hiçbir fark yoktur. Allah'ın Resûlü kesin olarak bunu yasaklamıştır. Ashabdan, tabiinden ve müctehitlerden bu türlü nikahı kabul eden kimse yoktur. Böyle bir akit (nikah) ne kadını helal kılar, ne boşama hükmüne kapı açar, ne zıhar, ne de mirastan yararlanma hakkını verir.

   Dört mezhebe göre, böyle bir akit (nikah ) yapmak batıldır. Yani geçerliliği yoktur. Şiiler ve Rafiziler hariç bütün İslam alimleri bu nikahın haram olduğunu kabul etmişlerdir. (sayfa 563)

Nisa suresinde: -Faydalandığınız kadına farz olan ücretini ödeyin! şeklindeki emir, ömür boyu yaşamak niyetiyle yapılan sahih nikahtan sonra ödenecek mehir içindir. Belli müddet için razı edeceğiniz kadına ücretini; verin, demek değildir. Bu ayetten müt'a nikahına izin çıkarmak mümkün değildir. Ayetin öncesi, sonrası da bunu göstermektedir.

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org