DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 5385

SUNİ TOHUMLAMA VE TÜP BEBEK CAİZ Mİ?

Sık sorulan sorulardan biri de şudur: ? Tüp bebek caiz midir? Bu yolla çocuk sahibi olmaya meşru gözle bakılabilir mi? Bu konuyu çoğu kimseler farklı anlıyor, böylece de farklı yorumluyorlar. Siz ne dersiniz?.

Biz tüp bebekle neyi anladığımızı anlatalım, sonra da bu anladığımız şekildeki tüp bebeğin caiz ve meşru olduğunu ifade edelim.

Elbette caiz olmayan, kabul edilmeyecek şekilde olanları da vardır. Biz caiz olanını arz ederken, caiz olmayanına da mecburen işarette bulunacağız. Konunun iyi anlaşılması için tabii.

Bu girişimiz de zaten konuyu iyi anlatmak içindir.

Demek tüp bebeğin caiz olan kısmı var, caiz olmayan kısmı var.

Caiz olan kısmında esas olan:

Nikahlı karı kocanın ortaklığındaki tüp bebektir. Araya yabancı bir kadın, yahut da erkeğin girmediği tüp bebektir. Üçüncü şahsa ait bir müdahale yoktur.

Caiz olmayanı ise:

Ya kadın, yahut da kocadan birinin yerine devreye yabancı bir kadın ya da yabancı bir erkek girmesi, yabancıya ait bir üreme unsurunun alınarak nikahlı karı kocaya mal edilmesidir. İşte helali haram kılan da bu yabancı karışımdır.

İsterseniz bu ön bilgiden sonra konuyu çok net şekilde istifademize açan H. Karaman Hoca?mızın (İslam?da Kadın ve Aile) kitabından bir özet bilgi arz edelim. Herhalde bu çok özellik arz eden konuyu kolay anlayacak, caiz olanı ile olmayanını ayırma bilgisine sahip olacağız.

Günümüzde suni tohumlamada bazı gelişmeler olmuş, normal yoldan çocuk sahibi olamayan çiftleri çocuk sahibi edebilmek için yeni usul ve çareler bulunmuştur.

Bunlar içinde en fazla uygulanan usul, erkeğin spermi ile kadının yumurtasını bir tüpte birleştirmek, sonra aşılanmış yumurtayı rahme yerleştirmektir.

Bu yoldan çocuk sahibi olabilmek için, üç unsurun bir araya gelmesi gerekmektedir:

Sperm, yumurta ve rahim.

Bunların her üçü de birbiri ile evli çifte ait olursa tüpte aşılama yoluyla çocuk sahibi olmakta dinen hiç bir sakınca yoktur.

Bu, normal aşılanma yoluyla çocuk sahibi olamayan karı kocaya uygulanan bir tedavi mahiyetindedir.

Karısının yumurtasını, tabii yerinde iken kocasının spermiyle aşılamakla, yumurtayı alıp tüpte aşılamak, sonra rahme yerleştirmek arasında bir fark yoktur; yeter ki bütün bu işlemler zarurete yani başka türlü çocuk sahibi olmanın mümkün bulunmadığı gerçeğine dayanmış olsun!

Gerek İslam konferansına bağlı Fıkıh Akademisi ve gerekse Rabıta?ya bağlı Fıkıh Meclisi yukarıdaki şekillerin caiz olduğu sonucuna vardıkları gibi, bunlara bir üçüncü şıkkı daha eklemişlerdir; bu da iki karısı olan, fakat bunlardan birisinin çocuğu olmayan kocanın spermini, çocuk sahibi olmayan karısının yumurtası ile tüpte aşıladıktan sonra diğer karısının rahmine yerleştirmek şeklinde yapılacak uygulamadır.

Çocuğu olmayan hanımın rahmi gebeliği sürdürmeye müsait olmadığı için diğer hanımın rahmi kullanılmakta, her iki hanım da aynı kocayla nikahlı olduğu için araya yabancı bir unsur girmemekte, bu sebeple yukarıdaki usul caiz görülmektedir.

Tüp bebek uygulaması, yukarıdaki şekillerin dışına çıkıldığı ve araya yabancı unsur sokulduğu; yani sperm, yumurta ve rahimden biri, karı koca dışında bir başka şahsa ait olduğu takdirde caiz olmamaktadır; çünkü meşru bir çocuğun teşekkülünde, gerek sperm ve yumurta, gerekse rahim ortamının karı kocaya ait olmasında İslam dini bakımından zaruret vardır. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org