DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 4371

ALLAH'dan KORK, MÜHRÜMÜ BOZMA!

İçki içen alkolik, alkolün yasaklanması taraftarı olmaz. Çünkü alıştığı içki, onun nazarında terkedilemez bir şeydir. Yasaklanırsa, yaşayamaz olur. Bu yüzden alkol bağımlıları içkinin yasaklanması taraftarı olmazlar. Tıpkı iffetin aleyhindekiler gibi. İffetini yitirmiş, iffetsiz kalmış kimseler de iffetin korunması lehinde olamazlar. Kaybettiklerinin başkalarında bulunmasından rahatsızlık duyarlar, herkesin de kendileri gibi olması halinde rahat edeceklerini sanarak iffetsizliği savunur, hatta iffetin mânâsızlığından, yersizliğinden, daha da ileriye giderek ilkelliğinden bile söz ederler. Tıpkı hırsızlık yapanın başkalarının da hırsızlık yapması hâlinde rahat edeceği gibi?

Sizlere bir iffet örneği arzetmek istiyorum. Bugün bâzılarının ilkelliğinden söz ettikleri kızlık işaretine, hadiste mühür tabiri kullanılmakta, "İffetimi zedelemeyin!"  mânâsında "Mührümü bozmayın!" tâbiri geçmektedir. Birlikte okuyalım:

                       * * * ********

Geçmiş ümmetlerde gurbete çalışmaya giden üç arkadaş, bir ara yolda yoğun bir yağmura mâruz kalınca yol kenarındaki bir mağaraya sığınırlar. Ne var ki,  düşen yıldırım sebebiyle  karşı dağdan kopup yuvarlanarak gelen bir taş  içinde bulundukları mağaranın kapısına çakılıp kalır,Sanki kapı gibi kilitlenir..

İçeride kalan  üç arkadaş korkup düşünmeye başlarlar. Nasıl çıkacaklar çıkışı kapanmış olan mağaradan? Biri der ki: Bu belâdan kurtulmamızın bir çâresi olabilir. O da, Rabbimizin rızâsı için yapmış olduğumuz iyilikler. Gelin bunları şefaatçı yapıp buradan kurtulmayı Rabbimizden dileyelim.

Hangi amelimiz  Rabbimizin rızasını daha çok celbetmişse bizi o iyilik ve hayrımız kurtarabilir. Bu sebeple biri der ki:

- Ey Rabbim! Ben yanında işçi çalıştıran biriydim. Bir gün, çalışan işçim akşam yevmiyesini almaya gelmedi. Ben de onun parasını onun adına ayırıp çalıştırdım. Seneler sonra gelince parasını kazancıyla birlikte kendisine verdim. Şaşırdı, almak istemedi. Sonra ciddi olduğumu anlayınca yevmiyesini kendini zengin edecek kazancıyla verdim, alıp sevinerek gitti. Bunu sadece senin rızân için yaptım. Eğer bu davranışım senin yanında makbul oldu ise, bunun hürmetine şu kayayı, çıkacağımız yerden uzaklaştır!

Bu dua üzerine kaya yerinden kımıldar, ama çıkılacak kadar yer açılmaz.

İkincisi de şöyle der

- Ey Rabbim! Ben annesine çok hizmet eden biriyim. Bir gece annem su istemiş, ben de koşup dışarıdan su getirmiştim, baktım annem uyumaktadır. Karşısında uyanıncaya kadar bekledim. Gece yarısı uyandığında beni karşısında bekler halde görünce çok memnun olup duâ etmişti. Bunun hürmetine bu belâdan bizi kurtar.

    Kaya biraz daha kımıldar, ama yine kurtulmaya yeterli değildir.

Üçüncü olarak da son arkadaşları şöyle duâ eder:

- Ey Rabbim! Memleketimizde kıtlık olmuş, bir çok âile açlık belâsına mâruz kalmıştı. Benim durumum ise iyi idi. Bir gün komşum kızı yanıma gelip açlıktan ölüm tehlikesi geçirmekte olan âilesi için benden yiyecek birşeyler istemiş, ben de ona kendisini bana teslim etmesi halinde istediğini verebileceğimi söylemiştim. Başka çâresinin kalmadığını anlayan kızcağız, nihayet isteğime râzı olmuş, birlikte tenha yere gittiğimizde birden şu ikazda bulunmuştu:

 - Ey elinde imkân olan adam! Allah'dan kork, benim iffet mührümü nikâhsız bozmaktan hicap duy! Bu mühür, ancak nikâhla bozulur,elegeçirilen fırsatla  değil!

   Bu beklenmedik ikazdan korkup titremeye başladım. Kendimi mâsum bir kızın namus mührünü bozan iffetsiz durumuna düşürmekten utandım ve dedim ki:

  -Haydi gel, istediğin kadar yiyecek,giyecek  al, mührünü muhafaza ederek iffetinle kal!

Böylece ona istediğini verdim ve iffet mührüne zarar vermedim.Bunu senin rızân için yaptım. Eğer kabul edildi ise, şu kayayı kapımızdan uzaklaştır da çıkıp kurtulalım.

Bir de baktılar ki, sıkışmış kaya paldır küldür yuvarlanıp gitti, kurtulup dışarı çıktılar.

Evet, işte iffetsizlerin yersizliğini söylemek istedikleri kızlık işaretinin hadisteki adı budur. İffet mührü.Kimse iffet mührünü kaybederek değer kazandığını söylememelidir..

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org