DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3780

MÜSTENCENLİK, NASIL FİTNE UNSURU HALİNE GELİR?

Akla geliyor ki, kadın olmasaydı peygamberler olmazdı. Çünkü bütün peygamberleri kadınlar dünyaya getirmiş, besleyip büyüterek topluma hizmete sunmuşlardır.

Bu bakımdan kadınların tarih boyunca kudsi hizmetlerini, dünyaya getirdikleri kahramanları hesaba katmamak mümkün değildir. Elbette hepsi de böyle değildir. Fitneye sebep olanlar da olacaktır. Nitekim erkekler arasında da zıtlıklar olduğu gibi.

Burada ?Fitne? ne demektir? diye sorulan sorulara cevap olsun için, birazcık bu kelime üzerinde durmak icap eder. Şöyle ki:

Fitne: İmtihan, musibet ve saptırma örnekleri diye de ifade edilmektedir.

Maneviyat büyüklerinin kitaplarına geçmiş meşhur dualarına baktığımızda, bütün fitnelerden birer defa Allah?a sığındıkları halde kadın fitnesinden üçer defa sığınma ihtiyacı duyduklarını görmekteyiz.

? Allah?ım, kadın fitnesinden, kadın belasından, kadın şerrinden sana sığınırız! demişlerdir.

Demek ki erkekler arasında kadınlar için fitne olanlar olduğu gibi; kadınlar arasında erkekler için fitne unsuru olanlar da bulunmaktadır. Hatta kadın fitnesi erkek fitnesinden daha büyük ve dehşetli olsa gerektir.

Bunu bir hadisin ikazından da anlamak mümkündür.

? Benden sonra ümmetim için (kadın fitnesinden) daha büyük bir fitne olmayacaktır!

Evet, müstehcenliğe âlet edilen kadın fitnesinden büyük ve zararlı bir fitne gelmeyecek ve olmayacaktır. Bütün fitneler bir yana, müstehcenlik fitnesi bir yana...

Neden öyle?

Çünkü müstehcen kadın fitnesi, öyle bir fitnedir ki, kadın kendini sadece teşhir eder. Sana fiilen ısrarda bulunmaz. Onun ısrarı, zorlaması, senin içindeki duygularını tahrikle olur. Seni nefsinle, şeytanınla baş başa bırakır. Azdırdığı nefis ve şeytanın sana öylesine musallat olur ki, o geçip gider, ama sen kendini kurtaramazsın, galeyana getirdiği hislerin seni otomobil çarpmışa döndürür, ne yaptığını bilemez hale gelirsin...

Bir de kendine geldiğinde bakarsın ki, ömür boyu pişman olacağın günahlara girmiş, hayat boyu üzüntü ve ıstırabını hissedeceğin hataları işlemişsin.

Bu durumda müstehcenlik fitnesini ister bela ve musibet diye izah et, istersen imtihan olarak yorumla. Gerçek odur ki, zamanımızda müstehcen kadın fitnesi, insanların en zorlu imtihanı, hele gençlerin en büyük tuzağıdır.

Bundan olacak ki, maneviyat büyükleri bütün fitnelerden Allah?a sığındıkları halde, müstencenlik fitnesine gelince titremişler, dualarında ayrı bir ısrara girerek hep yalvarmışlardır:

? Ya Rab, ahir zamandaki müstehcenlik fitnesinden, belasından, şerrinden sana sığınırız!

Bu konuda düşündürücü bir ikaz da şöyle:

? Fitne uykudadır. Uyandırana Allah lanet etsin!

Evet, insanın içindeki yalnız nikahlısına karşı duyacağı cinsel hisleri, başkalarına karşı uykudadır. Sahibini asla rahatsız edecek duruma gelmez. Hikmetine uygun şekilde bulunur, zorlamaz.

Ama o fitneyi uyandıranlar vardır; uykudaki fitneyi uyandıran müstehcen görüntüler gibi.

Allah?ın Resûlü onlar için okumaktadır lanetini.

? Fitne uykudadır. Uyandırana Allah lanet etsin!

* * *

Konuyu şöyle bağlayalım izin verirseniz. Peygamberler dünyaya getirmiş olan kadına, kanunlarla yasaklanmış müstehcenlik (erotizm) hiç yakışmıyor. Topluma da hiçbir fayda sağlamıyor. Aksine peygamberlerin getirdiği ahlakî değerleri tahribe sebep oluyor. Keşke müstehcenliğe yönelmeseler, hadisteki ağır ikaza da layık hale gelmeseler. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org