DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2470

İLK MÜKELLEFİYET NİÇİN GUSÜLDÜR?

Bilindiği gibi çocuklar, mümeyyizlik vasfı ve çağı başlamadığı müddetçe mâsum ve günahsızdırlar. Yani mükellefiyet devresine girmedikçe dinî vazifeler onlara farz olmaz. Yaptıkları bütün ibâdet ve iyilikleri onları bu olumlu alışkanlıkları kazandıranların defterlerine yazılır.

Çocukların mükellefiyetlerinin başlaması cinsî hislerinin canlanıp, te?sirini göstermesiyle olur. Bu da erkekte ihtilâm olma, kızda ay hâliyle bilinir. İlk ihtilâm olma ile ilk ay hâli sonunda her ikisine de ilk defa gusül farz olur, yıkanmak mecburiyeti doğar.

Dinî tâbirle adına gusül dediğimiz bu yıkanmanın kendine göre farzı, sünneti ve fevkalâde önemi vardır. Zira gusülsüz bir kimse yıkanmadıkça namaz kılamaz, Kur?an?a el dokunduramaz, camiye giremez. Kâbe?yi tavâf edemez. Hattâ sebebsiz yere yıkanmayı te?hir ediyorsa günahtan da kurtulamaz.

Bu sebeble, burada guslün bazı hükümleri üzerinde duracak, mühim kısımlarından bilgi vereceğiz.

Gusül: Ağız ve burun içleri de dahil olmak üzere bedenin tamamını yıkayıp iğne ucu basacak kadar da olsa kuru yer bırakmamaktır.

Bu sebeble, ağız ve burun içi de dahil olmak üzere bedenin tamamı yıkandı mı gusül yapılmış olur.

Buna ciddî titizlik gösterilir. Zira gusül hem Hanefî, hem de Şâfiî?de, yani bütün mezheblerde farzdır.

Ancak ağız ve burun içini yıkamak Şâfiî?de farz değil, sünnet olduğundan buralarda kuru yer kalmış olsa ?Hanefîler gibi? guslü iâde etmek gerekmez, gusül sahih olur.

?? Hangi hâllerden dolayı gusül farz olur?

1 ? Meni denen zevk verici akıntının şiddetle dışarı çıkması halinde gusül farz olur.

2 ? Aynı akıntı rü?yada yaşanan müstehcen görüntülerden dolayı gelmiş olsa yine gusül farz olur. Buna ihtilâm olma hâli denir. Bülûğa eriş, bunun başlamasıyla olur.

Uykuda ihtilâm olma halinde böyle bir akıntının gelmediği, sadece müstehcen rü?ya görmekle kalındığı anlaşılsa, meni gelmediği için gusül farz olmaz, sadece görmekle yıkanmak gerekmez.

3 ? Kadın ile erkek tenasül âletlerinin birleşmesi halinde de gusül farz olur, meni gelmesi böyle durumda şart değildir.

4 ? Ay hâlinde olan kadın, bu hâlinden kurtulunca da gusletmesi farz olur.

5 ? Çocuk doğurduktan sonra gelen akıntılar (lohusalık) kesilince de gusül farz olur.

SUAL:

? Gusül esnasında vücudun tamamının yıkanması farz olduğuna göre, kadınların tırnaklarındaki ojeler, yahut bedeninin herhangi bir yerine yapışmış tutkal, balık pulu gibi nesnelerin altına su geçmediği için gusle mâni olur mu?

CEVAP:

? Evet olur. Zira bunların altına su geçmezse, bedenin tamamının yıkanmasını önlerler. Bu yüzdendir ki kadınların tırnaklarında tabaka teşkil eden oje gibi herhangi bir maddenin sürülmesi doğru olmaz, söküp altına su geçmedikçe gusül yapılmış olunmaz.

Nitekim kulaktaki ? içine suyun geçmesinde zorluk olmayan ? küpe deliklerine de suyun geçmesini te?min etmek, göbek içine suyu akıtıp kuru yer kalmamasına dikkat etmek de gusül sırasında unutulmayacak hususlardandır. Ellere sürülen kına tabaka teşkil etmediği için gusle mâni değildir.

Hanımların içine su geçmeyen örgülü saçları da gusle mâni değildir. Yeter ki bu saçların diplerine, yani başın derisine su geçsin, kafanın tamamı ıslanmış olsun. Ama erkeklerin saçları böyle değildir. Onlar uzayan saçların kendisini de yıkamak zorundadırlar. Çünkü bu saç erkeklere ziynet değildir. Uzatmak ihtiyacı yoktur ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org