DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2862

HAMAMDA TOPLU HALDE YIKANMAK CÂİZ Mİ?

Bütün peygamberler utanmanın insanın en büyük meziyet ve vasfı olduğunda ittifak etmişlerdir. Utanan insan, bedenini, bilhassa avret yerlerini teşhir edip baktırmaktan çekinir, terbiye ve edebi buna engel olur. İnsanlığa örnek olan din büyüklerinden bir sahâbe:

? Gökten yere düşüp parça parça olmaya râzıyım, fakat avret yerimi açarak başkalarına göstermeye râzı değilim, sözüyle bizlere bu yolda örneklik etmiştir.

Bu yüzdendir ki, Müslümanlar gerek özel gerekse genel yerlerde yıkanırken dikkat ederler, diz kapaklardan başlayıp göbeklerine kadar olan kısmı daima örtülü bulundururlar.

Zira erkekler arasında yıkanan bir erkek, diğerlerine karşı göbekle diz kapağı arasını örtülü bulundurmak mecburiyetindedir.

Nitekim kadınlar arasında yıkanan bir kadın da diğer kadınlara karşı aynı şekilde göbekle diz kapağı arasını örtülü bulundurup gizlemekle mükellef olduğu gibi.

Şu kadar var ki, evlerde, yahut hamamların hususî küçük banyolarında temizliği tam yapmak için bedenin bütünü açılıp tıraş ve benzeri temizlikler iyice yapılır, kimse görmediği için bunda sakınca olmadığı bir an için düşünülebilir. Ama bu âdet edinilmemeli, istenen temizlik te?min edildikten sonra hemen avret yerleri örtülmeli, hayâ duyguları yıpratılarak alışkanlığa sebebiyet verilmemelidir.

SUAL:

? Gusül edilen yerde dua okunur mu?

CEVAP:

? Gusül yapılan yer genelde kirlerin toplandığı bir alan olarak bilindiğinden pek tavsiye edilmez. Bununla beraber cünüp kimse bu haliyle de sade kendisi işitecek kadar dua okuyup, şer saçan ruhanilerin zararından Allah?a sığınmayı niyet edebilir. Eûzü-Besmele çekmesi, bildiği duaları okuması câizdir.

? Farz olan gusülden başka gusül çeşidi var mıdır?

Farz olan guslün dışında ayrıca bir de her hayırlı iş için sünnet olarak yapılan gusüller vardır ki, mâneviyat büyükleri buna da dikkat etmişler, zaman zaman Cuma ve Bayram namazları, kudsî gün ve geceler için gusül yapıp, boy abdestiyle ibadetlerini edâ etmişlerdir.

Vakti ve imkânı müsait olanlar buna da riayet ettikleri takdirde sünnet olan maddî ve mânevî bir temizlik daha yapmış olurlar.

İmam-ı Buhârî Hazretleri her hadîs yazışında evvelâ boy abdesti alıp sonra hadîsi yazmıştı. Aslında temizlik en geç haftada bir defa yapılmalı, mümkün değilse on beş günde bir olmalı, bu da kabil değilse kırk günü geçmemelidir.

Tırnak kesimi, beden tıraşı gibi sünnet olan temizlikler ne kadar erken yapılırsa o kadar faydalı ve sıhhî olur. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org