DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 11748

KOLONYA KULLANMAK CAİZ Mİ?

Sıkça sorulan bir soru da budur: ? Kolonya kullanmak mahzurlu mu? Kolonya dökününce abdest bozulur, namaz kılınamaz mı olur? Bilhassa hanımlar arasında kullanımı çok yaygın olan kolonya, şampuan, parfüm gibi maddeler için bu söylenti nereden kaynaklanmaktadır?

..........

Hemen ifade edeyim ki arz edeceğim sebepten dolayı kolonya dökünmek abdesti bozmaz, namaza mani olmaz. Kullanıldıktan sonra da ıslattığı yeri yıkamak gerekmez. Yani kullanımında bir haramlık söz konusu değildir. Bilhassa Hanefi alimleri bu kolaylığı açıkça ifade etmişlerdir. Nitekim (Kaynaklarıyla İslam Fıkhı 4-58) ve (Fetvalarla çağdaş hayat-284) gibi sıhhatli fıkıh araştırmalarına bakıldığında, kolonya kullanmanın haram olmadığı, abdesti namazı bozmadığı hükümleri açıkça görülebilir.

Bu müsamahalı bakışın sebebine kısaca bir göz atalım izin verirseniz.

Kur?an-ı Kerimin içilmesi haram, kendisi de necis, yani (pis) diye haber verdiği alkol, üzümden elde edilen alkoldür. Yani (hamr)dır. Hamr, üzümden yapılan şarap?ın kendisidir. Üzüm ve hurma dışındaki maddelerden yapılan içkiler ise tıpkı şarap gibi içilmesi haram olmasına rağmen necis olduğu kesin değildir. Hanefilerin görüşü budur.

Öyle olunca kolonya ve benzeri parfümlerin içinde bulunan alkol, şarap gibi necis olan alkol cinsinden olmadığından karıştığı kolonyayı da necis, yanı pis yapmaz, kullanıldığında bulaştığı yeri kirletmiş olmaz, namaza ve abdeste de mani bir durum söz konusu olmaz. Islattığı yeri yıkamak da gerekmez.

Haram olan alkolün pis olanı ile pis olmayanını ayırt etmeyenler alkol karışımı kolonya ve benzeri kokulu tüm temizlik maddelerine necis gözüyle bakmış, kullanmanın namaza, abdeste mani olabileceğini düşünmüşlerdir. Böylece İslami hayatı da zorlaştırır olmuşlardır.

Aslında bunları kullanmayanlar yanlış yapıyor da değiller, diğer mezheplerin ve imamların görüşlerine uyup takvaca hareket ediyorlar. Ancak yanlışlık, kendi tercihlerini başkalarına da dayatmada meydana geliyor. Karşılıklı incinmeye sebep oluyorlar..

Halbuki şüphe ettikleri şeylerden uzak duran takva sahibi insanlar, fetva ile yaşayanları incitmemeliler ki, kendi takvalı tercihlerine dikkat çekip, mesleklerini sevdirmiş olsunlar.

Hanefi mezhebinin görüşleri bu kolaylığı sağlarken, Şafiiler de, ilaç gibi temel ihtiyaç maddeleri için istisna getirmekte, ilaçlarda böyle karışımın bulunması halinde (alkolsüzü yoksa) bunların affa uğrayanlar kısmına gireceği görüşünü benimsediklerinden, mecburi ilaçların kullanımında bir zorluk ta söz konusu olmamaktadır.

Temennimiz; bunların alkolsüzünün yapılması, böyle şüpheli şeylere mecbur kalmayışımızdır. İnşaallah bir gün o da olacaktır. Bütün mezheplere göre de temiz olanları kullanma imkanı ve mutluluğunu da yaşayacağız. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org