DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2940

HANIMLAR CENAZE NAMAZI KILAMAZLAR MI?

Efendim, garip olaylara şahit oluyoruz son demlerde. Bir taraftan dindarlaşmaya giden yollara engeller yığılıp mani olunmaya çalışılırken diğer yandan da hanımların mecbur olmadıkları birtakım yeni dinî mükellefiyetler ihdas ediliyor, onların da mutlaka cenaze namazı kılmaları, cuma namazını eda etmeleri yolunda bir mücadeleye bile giriliyor. Nitekim medyadaki görüntülerin verdiği izlenime bakılırsa bir kısım kadınlar şimdiden bu haklarını söke söke alıyorlarmış. Cenaze namazında hem de erkeklerin ön tarafında yerlerini alıyorlar. Cuma namazlarında da yerlerini alma konusunda sözlü, yazılı tartışmalar söz konusu olabiliyor.

Bir hanımı cenaze namazında imamın hemen yanı başında gören bir okuyucum:

? Galiba kıyamet yaklaştı, kadınların cenaze namazında bulunmaları, hatta kendi aralarında imam olup kadın cemaati oluşturma çabasına girmeleri kıyametin yaklaştığının işareti olsa gerektir, diyerek bize sorduğu sorusunda diyor ki:

? Kadınların cenaze namazına iştirakleri caiz midir? Böylesine bir zorlama dinî konuları da yozlaştırmaya yönelik bir gayretin eseri midir? Yoksa bazı hanımların gerçekten de cenaze namazı, cuma ve bayram namazı kılmaları arzusundan mı kaynaklanmaktadır bu türlü görüntüler?

Efendim, konunun siyasi ve ideolojik boyutları vardır. Onlara girmeden fıkıh açısından inceleyecek olursak karşımıza hanımlar lehine fevkalade güzel sonuçlar çıkar.

Bana öyle geliyor ki bu türlü ısrarı biz sürdürsek; hanımlar da mutlaka cenaze namazı kılmalılar, cumada bulunmalılar, bayramı ihmal etmemeliler... gibi mecburiyetleri biz teklif etsek; zannederim karşı çıkılacak; yeni mükellefiyetler çıkaran bağnazlıklar olarak yorumlanacaktık.

Ama şimdilerde bunları kadın-erkek eşitliği bazında ele alıp da hanımlara mecbur olmadıkları namaz mükellefiyetleri yüklemeler hoş görülüyor, kadın haklarını kazandırma gayreti olarak da yorumlanabiliyor. Halbuki kitaplarımızdaki hükümler bu konuda tümüyle hanımların lehinedir. Hem de çağdaş aydınların iddialarından da ileride kadın haklarını koruyan özellikler arz etmektedir. Şöyle ki:

Aslında hanımların cenaze namazına iştirakleri yasak değildir ki, bunu kadına haklarını kazandırma mücadelesi olarak yorumlamak gereksin. İsteyen hanımefendi cenaze, namazına iştirak edip her zaman kılabilir. Hatta namazı erkekler tarafından kılınmayan bir cenaze için hanımlar, kendi aralarında toplanıp cemaat oluşturur, bir kadın imamın arkasında birlikte cenaze namazını bile kılabilirler. Böylece erkeklerin kılamadığı bir cenaze namazını hanımlar kılmakla namaz meselesi tamamlanmış olur. (Nimetü?l İslam)

Cuma ve bayram namazlarında ise zaten yer bulunan camilerde hanımlar namazlarını kılmaktalar. Kılamadıkları semtlerde ise sebep, yer yokluğudur, yoksa caiz görülmemesi değildir. Hatta hanımlar bu namazları camide cemaatle kılmaya mecbur olmadıkları halde, kılarlarsa Cuma namazı da öğle namazı yerine geçer, ayrıca öğle namazı kılmaya da mecburiyetleri kalmaz.

Görülüyor ki hanımların cenaze namazı, Cuma ve bayram namazları konusunda dinin koyduğu bir yasaklama yoktur ki bu eşitsizliği kaldırmak için bir zorlamaya girilsin; kadın-erkek eşitliğini temin ediyoruz manasında bir iddiaya gerek duyulsun.

Bunları yerine getiren hanımlara zaten serbesti ve sevap var. Sadece mecburiyet yoktur. Yerine getirirlerse sevabını alırlar, getirmezlerse (erkekler gibi) günaha girmezler. Bu bakımdan da erkeklerden de imtiyazlı haldeler hanımlar. Çünkü erkekler cumayı, bayramı, cenaze namazını kılmasalar sorumlu tutulmaları söz konusudur. Borçlu kalmış olurlar. Ama hanımlar için böyle bir vebal ve borçluluk yoktur. Bu durumda kadın haklarını kimler daha iyi koruyor, onları himaye etmiş sayılıyor? Kadınları böyle bir mükellefiyetin altına sokup mecbur tutanlar mı, yoksa mecbur tutmayıp; ama yapması halinde sevap tanıyanlar mı?

Burada dikkate alınacak bir husus, bu namazların nasıl kılınacağının sünnette yer almasıdır. Buna göre namazda erkekler öne dururlar, sonra da hanımlar saf tutarlar. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org