DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3137

HAC KİME FARZ OLUR?

Bilindiği gibi hac zengin erkek ve kadına farz olur. Ancak hac zenginliği ile zekât zenginliği arasında ince farklar vardır.

Fıkıh kitaplarında hacca gidecek zengin için şu meâlde tarifler yapılmaktadır:

? Hacı adayı, hacdan gelinceye kadar nafakası üzerine vâcib olan yakınlarının ihtiyaçlarını hazırlayıp teslim etmiş olmalı, ayrıca kendisinin de gidiş-geliş masrafını borçsuz olarak hazırlamış bulunmalıdır.

Demek ki kendi gidiş-dönüş ihtiyaçlarını te?min etmiş kimse, ayrıca âile efradının da dönünceye kadar muhtaç oldukları barınak, ev eşyası, gıda maddesi gibi lüzumlu şeylerini te?min edip teslim ettiği takdirde hacca gidecek zenginlerden sayılır.

Başka bir ifâdeyle borçtan kurtulmuş kimse aslî ihtiyaçlarını te?min edip âile efrâdını huzura kavuşturduktan sonra gidip gelecek kadar paraya sahipse hac farziyetini yüklenmiş demektir.

Artık maddî mes?eleleri kafasından söküp atan böyle bir kimse hac yolculuğu boyunca derin bir vecd ve huzur içinde iç dünyasına dalar, rahatça vicdanî muhâsebesini yapa yapa mukaddes beldeye doğru yol alır. Çünkü kafasını kurcalayan geçim derdi, çoluk çocuk mâişeti mes?elesini yoluna koymuş, sadece mukaddes beldelerdeki mukaddes hâtıralar zihnini meşgul eder hâle gelmiştir.

Burada akla şöyle bir sual gelmektedir:

? Şayet hacca giden kimse kendisine farz olacak kadar zengin olmadığı halde hacca gitmiş olsa daha sonraki senelerde ise kendisine hac farz olacak kadar servete sahip olsa tekrar hacca gitmesi farz olur mu?

Bu sualin cevabı ?hayır? şeklindedir. Zira hac Müslümana ömründe bir defa farz olur, iki defa değil. Bu itibarla, Kâbe?yi görünce zaten kendisine hac farz olan kimse, böylece zengin de, olsa fakir de olsa yüklendiği mükellefiyeti yerine getirmiş olur, daha sonra mâlî imkânlarının değişmesiyle yeniden hac farziyeti diye bir hüküm bahismevzuu olmaz. Bunun içindir ki, yol parası olmayan fakat ilâhî aşk kendisini iyice kapladığı için yaya olarak yola çıkıp gündüz çöllerde kum teperek Kâbe?ye varan fakirin haccı da farz olan hac yerine geçer. Bu fakir kimsenin sonra zengin olması halinde yeniden hacca gitmesi gerekmez. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org