DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 10313

NEZİR - ADAKTA BULUNMAK İŞLERİN OLMASINI VEYA KOLAYLAŞMASINI SAĞLAR MI?

İnsanlar zayıftırlar. Bazı olayların te?sirinde kalıyorlar, bir kısım vak?aların baskısına mâruz bulunuyorlar. Şayet bu vak?a hoşa gitmeyen bir şeyse ondan kurtulmak için, hoşa gidecek bir husus ise ona kavuşmak yahut devam ettirmek için birşeyler adıyor, bir takım vaadlerle Allah?a karşı borçlanıyorlar.

? Şu kötü işten kurtulursam bir koyun keseceğim, yahut şu işim şöyle olur veya falan arzuma kavuşursam şu kadar para dağıtacağım, şu kadar oruç tutup namaz kılacağım... gibilerden nezirde bulunuyorlar.

Bu gibi vaadler Allah?a karşı verilmiş sözlerdir. Biz insanlar birbirimize karşı verdiğimiz sözümüzde durmadığımız takdirde ne kadar güç duruma düşersek, Yaradanımıza karşı verdiğimiz bu gibi sözlerimizde durmadığımız takdirde de uhrevî mes?uliyete girmiş oluruz. Çünkü hiç sebeb yokken bir takım şeyleri kendiliğimizden vaad edip borç yapmışız. Madem ki borç yüklenmeyi kendi istek ve arzumuzla tahakkuk ettirdik, öyle ise o işimiz olup beklediğimize kavuştuktan yani şartımız yerine geldikten sonra vaadimizi yerine getirmeli, nezrimizi ifâ etmeliyiz. Âyet-i kerîmede Rabbimiz nezirlerini yerine getirenleri medih buyururken getirmeyenleri de mefhum-u muhalifle zemmetmiş oluyor. Böyle bir zemme müstehak olmamak için sözümüzde durmamız gerekir.

SUAL:

? Bir şey adamak, bir takım vaadlerde bulunmak işimizin daha kolay tahakkuk etmesi için faydalı olabilir mi? İsteğimizin yerine gelmesi için adağın kesin bir te?siri söz konusu mudur?

CEVAP:

? Adak, mecbur olmadığımız bir şeyi kendimize vâcib kılmak, borçlanmak demektir. Bu borçlanma ile Rabbimizin rızasını kazanmak istemişsek, bizden razı olan Rabbimiz işimizi de belki kolaylaştırır, belki arzumuza bizi nâil kılar. Ama bu sadece bir ümiddir. Adak sebebiyle gelecek belâ durur, yahut mahrum kalınacak nimete kavuşulur diye bir hüküm yoktur.

Bu yüzdendir ki, İslâm âlimleri ciddî bir sebeb yokken adak adayarak borçlanmayı, yük altına girmeyi teşvik etmezler, mübah olan bir takım şeyleri yapmaya mecbur kalmayı faydalı bulmazlar. Zira vaad edilen şeylerin yerine getirilmesi vâcib olur. Şayet adanan şeyler yerine getirilmezse kul Allah?a karşı vaadinde durmamış, borcunu ifa etmemiş olur. Bu da kulu sebebsiz yere borca ve mes?uliyete iter. Bunun için insan ya diline sahip olmalı, ya da vaad edip adamışsa mutlaka yerine getirmeli, borçlu kalmamalıdır.

Adağın kendine âit birçok şartları vardır.

? Şu işim şöyle olursa, yahut falan arzuma kavuşur, filân sözümü yerine getirirsem bir koyun, keçi, sığır keseceğim, yahut şu kadar oruç tutacağım veya şu kadar para vereceğim... gibilerden yapılan vaadler birer adaktır, yerine getirilmesi vâcibdir.

? Adak kurbanın etinden, adayan ve nafakası üzerine vâcib olan âile efrâdı yiyemez, istifade edemez, sadece parasıyla satın alabilir. Nitekim adak paradan da bunların menfaatlanamayacakları gibi.

? Adakta yer, zaman ve şahıs adayanı bağlamaz. Bu itibarla dediği günden başka bir günde oruç tutulabilir, söylediği günün gayrısında hem de tâyin ettiği hayvanın başkasını kesebilir. Açıkca ismini söylediği İstanbul?da değil Ankara?da, Cuma günü değil de Salı günü yerine getirebilir. Aynı gün ve aynı şey olması şart değildir. Yeter ki yerine getirsin.

Günah olan, yapılması mümkün olmayan yahut cinsinden ibadet olmayan şeyler adanmaz. Nitekim horozdan kurban olmayıp, türbelere mum yakmak adak olmadığı gibi.

Dikkat edilecek bir husus:

İnsanlar diline hâkim olmalı, ağzından çıkacak kelimelerin yükleyeceği mükellefiyeti müdrik bulunmalı, kolay kolay yemin etmeyip adak adamamalıdır. Şayet içinden gelmiş; yemin etmiş, adak adamışsa artık yemininde durup, adağını yerine getirmeli, borçlu kalmamalıdır. Çünkü adamak borçlanmak gibidir. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org