DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 4312

Organ nakli caiz midir?

? Zamanımızda ilerleyen tıp, bir insandan diğerine bir organ naklederek de tedavi yolunu tercih ediyor, hastayı sıhhate kavuşturabiliyor. Ancak, bir insandan diğerine organ nakli câiz mi, değil mi, konusu çıkıyor ortaya. Meselâ bir insan bir diğer kimseye böbreğinin birini verse, bunu alıp hastaya takmak câiz olur mu? Cevabı aranan bu gibi yeni sualler asrımızda her geçen gün çoğalıyor. Acaba bu mevzuda ne söylenebilir?
? Bu gibi yeni mes?elelerin halli iki hususu bilmekle kolaylaşır.

Birincisi: Sözüne inanılır, mesleğinin ehli bir doktorun buna ihtiyaç göstermesi.

İkincisi de: Tehlikenin ciddî olması, tedavinin başka kolay bir usulle mümkün olmayacağına kanaat getirilmesi.

Bu iki husus kesinlik kazandıktan sonra organ nakledileceği gibi, başka haram ilâçlarla da tedavi câiz olabilir.

Nitekim Fetâva-yı Hindiyye?de şu hükümler vardır:

? Sözüne inanılır bir doktor hastanın ancak şarap içmekle tedavi olacağını, başka yolla tedavinin mümkün olmayacağını söylerse, gerçekten bu ihtimal de mevcutsa, âlimlerin ekserisi bu tedavinin yapılabileceğini bildirmişlerdir.

Yine aynı eserde şunları da okumak mümkündür:

? Müslüman bir doktor, hastaya deve sidiği, kan içmesini gerekli görse, başka helâl ilâçla tedavinin mümkün olmadığı da anlaşılsa bunlar da yapılabilir. Helâl tedavi şeklini alır.

Bu mevzuda geniş bilgi veren Kaynaklarıyla İslâm Fıkhında şu neticeye varılmaktadır:

? İnsandan insana kan nakli nasıl câizse, organ nakli de öylece câizdir, diyor ve yukarıdaki kıyas şartlarına dayanarak fetva verebiliyoruz. Ancak, bu gibi konular üzerinde İslâm FIkhında uzman olan değerli ilim adamlarının bir araya gelerek fetva vermeleri çok daha isabetli olur. Fukahadan mahdud da olsa bazılarının adem-i fetvasına bağlı kalmakta, fazla bir yarar yoktur. Çünkü aynı mes?ele hakkında fetva verenler de vardır. Kolaylık getiren ve yarar sağlayan ictihad ve fetvalar bu konularda tercihe lâyıktır ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org