DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3447

TİCARÎ SORULAR ÜZERİNE...

? Bazen haciz malları satın alıyoruz. Bazıları hacizden mal satın almak caiz değildir diyorlar. Ağlayanın malı gülene hayır getirmez, diye de ekliyorlar. Siz ne diyorsunuz, icradan mal satın alınmaz mı?
icradan haczedilen malı satın almak caizdir. Bir mahzuru söz konusu olmaz. Mahzur, icra malı oluşunu fırsat bilip de değerinden çok aşağıya fiyat vermekte, fırsatçılık etmekte meydana gelir.

Şayet, satış günündeki değerine münasip düşen fiyat verilerek alınırsa icradan alınmış olması mahzur getirmez. Hatta mal sahibi bundan sevinç de duyar. Çünkü malı fırsatçıların eline düşmemiş, değerine yakın şekilde satılmıştır.

Bu durumda mal sahibinde bir ağlama söz konusu olmaz ki, alana hayır getirmemiş olsun, haramlık söz konusu hale gelsin.

Demek ki, icradan mal alınırken fırsatçılık etmemek, değerinden çok aşağıya düşürüp de almayı tercih etmemek gerek. Değerinden çok aşağıya düşürerek alınırsa işte o zaman mal sahibi ağlayan insan durumuna düşer, alan da ağlayanın malını kapan kimse sayılır. Bundan dolayı da ağlayanın malı, gülene hayır getirmez, denir.

Soru İki:

? Alış verişlerde aracılık ediyor, bu aracılığımızdan dolayı bir miktar para alıyoruz. Bu caiz olur mu? Bir adına da komisyonculuk denen böyle bir meslek var mı dinimizde?

İslam hukukunda komisyonculuk bir ticari meslek olarak kabul edilmiştir. Bu itibarla, ev kiralarken, yahut da herhangi bir şey satın alırken araya girenler, alıcı ile satıcıyı buluşturanlar, şartlarını duyurup, ticareti kolaylaştıranlar, bu emeklerinin karşılığını almakta hak sahibidirler. Aldıkları miktar emeklerinin karşılığı olduğundan helaldir. Yani komisyonculuk meşru bir meslektir.

Bunun ilk şartı, yalan söyleyerek tarafları aldatmamak, yalan söylemeden kazanmaktır.

Soru üç:

? Bazen açık artırma ile satışlar oluyor. Bizler de bu artırmaya giriyor, fiyatı yükselterek malı alıyoruz. Bazıları bunun caiz olmayacağını, bazıları da caiz olacağını söylüyorlar. Siz ne dersiniz?

Açık artırma ile mal almak satmak caizdir. Haramlık söz konusu olmaz. Haramlık, artırmaya iştirak edeceklerin önceden anlaşıp para karşılığında iştirakten vazgeçmekle, malı değerinden aşağıya düşürmeleri halinde söz konusu olur.

Bu durumda para karşılığında vazgeçenler, aldıkları parayı neyin karşılığı olarak almaktalar. Bunun izahı olmaz. Haramlıktan da kurtulamaz. Başkalarını vazgeçirip de malı değerinden aşağıya alanlar da doğru hareket etmiş olmazlar, haramdan kurtulamazlar.

Artırmaya iştirak edeceklerin hepsi de iştirak ederler. Fiyatın yükseğini verenin üzerinde kalır. Bu meşru alışveriş şekli olur. Bunun örneğini Efendimizin tatbikatında görmekteyiz.

Fakirin biri evindeki kilimini, su kabını getirir. Efendimiz onları açık artırmaya çıkarır. Biri bir dirhem verir. Biri de bir dirhem verir. Efendimiz tekrar sorar:

? Yok mu artıran?

Bunun üzerine bir diğer sahabi iki dirhem verir, mal iki dirhem verenin üzerinde kalır. Mal sahibi de bu parayı alıp ticaret yapar ve kazanır. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org