DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 4884

Almanya?da faiz alınır mı? Şokla kestikleri hayvanın eti yenir mi?

Soru: Almanya?da çalışan bir işçinin, işinin bozulması yüzünden Alman bankalarından düşük faizli kredi alıp işini yoluna koymaya çalışması caiz olur mu? Yoksa faiz Almanya?da da olsa alınmaz, verilmez mi?

Cevap: Almanya gibi gayrimüslim ülkelerinde bulunan Müslümanlar oranın kurumlarından mecbur kalınca düşük faizli kredi alıp işlerini yoluna koymaya çalışabilirler. Mesela, zaruri ihtiyacı olan evi, arabası olmayan bir kişi, bu gibi temel ihtiyaçlarını temin için faizli kredi alabilir. Çünkü ev, belki araba da bir zaruri ihtiyaçtır.

..

Ancak böyle temel ihtiyaç için değil de daha çok kazanmak için faizle çalışmaya yönelmesi ise uygun olmaz. Ayrıca orada Müslümanlar birbirinden faiz alıp veremezler. Ancak Müslüman gayrimüslimden alıp verebilir

.

Bu konuda bizim Yeni Aile İlmihali?nde geniş bilgi vardır. Ona da bakılabilir. (483) Ayrıca Prof. Dr. Hayreddin Karaman Hocaefendi (Hayatımızdaki İslam) kitabında şu özet bilgiyi de vermektedir:

? ?Bugün Almanya vb. ülkelerde bulunan Müslümanlar ancak zaruret ve ihtiyaç bulunduğunda bankalardan faizli kredi alabilirler. Bunun örneği mesken kredisidir. Oturacak bir evi olmayan şahıs, kendine ait birikmiş parası da yoksa veya bununla ev alması mümkün olmuyorsa, Alman bankalarının verdiği uygun faizli krediyi alabilir. Bu, ihtiyaca dayalı bir izindir. Ruhsattır!.. Ev lüks değildir, temel ihtiyaçtan biridir? (405).

Demek ki kendi imkanıyla karşılayamadığı temel ihtiyaçlarını mecbur kalınca kendi lehine olan faizli kredilerle alabilir. Gayrimüslim ülkesinde buna cevaz olduğu anlaşılmaktadır...

Soru: Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde hayvan kesimi şoklama ile yapılıyor. Kimileri bunun yenmeyeceğini, kimileri de mahzurlu olmadığını, yeneceğini söylüyorlar. Siz nasıl bakıyorsunuz şoklama ile kesilen hayvanın etinin yenip yenmemesine?

Cevap: Bu sorunun doğru cevabı, şoklama ile neyi anladığınıza bağlıdır. Şayet şoklanan hayvan bayıltılıyor, kesime karşı koyamaz hale getiriliyor, bundan sonra kesiliyor, ölümü de kesimle oluyorsa bunun yenmesinde hiçbir mahzur da yoktur, şüphe de. Çünkü şoklama ile hayvan öldürülmüyor, sadece bayıltmakla kesimi kolaylaştırılıyor, ölüm yine kesimle oluyor. Hatta böylesine şoklamalarla yapılan kesim sevap bile olabilir. Şayet hayvana eziyet vermiyor, acı çekmesine mani oluyor, ölüm de kesimle oluyorsa.

Böyle değil de alnından ya da herhangi bir yerinden şoklanan hayvan bayıldıktan sonra ölüyor da, kesim de öldükten sonra oluyorsa işte bunun etinin yenmesine imkan ve ihtimal yoktur. Çünkü ölüm kesimle değil, şokla önceden vaki olmuştur. Ölmüş hayvan kesilmiştir. Şu tespit de bunu ifade etmektedir:

??Hislerini iptal etmek için yapılan şok, hayvanın sadece beynini öldürüyor; fakat kalbini ve kan dolaşımını durdurmuyorsa hayvan canlı sayılır ve usulüne göre kesildiğinde yenir. Beyni ölmekle kalmayıp kalbi de durduktan sonra kesilirse murdar olur ve yenmez hale gelir.? (H. K.)

Soru: Şoklayanın yahut da kesenin Müslüman olması şartı var mıdır? Yoksa ehli kitap denen Hıristiyan ya da Yahudi?nin kestiği de yenir mi?

Cevap: Kesenin Müslüman olması şartı yoktur. Ehli kitabın kestiğinin de yeneceği kesindir. Bu konuda vesveseye kapılmaya hiç gerek yoktur. Maide Sûresi ayet 5?te, ehli kitabın kestiğinin de, yemeğinin de yenileceği açıkça bildirilmektedir.

Soru: Ayetin hem kestiği hem de yemeği yenileceğini bildirdiği ehli kitap, Kur?an?ın geldiği günlerdeki ehli kitaptır. Şimdiki yanlış inançlı Hıristiyanları ve Yahudileri de o ehli kitaptan sayabilir miyiz?

Cevap: Bugünkü Hıristiyan ve Yahudilerin kendi dinlerine ve İslam?a aykırı düşen inançları, Kur?an?ın geldiği günlerde de aynen mevcuttu. Buna rağmen Kur?an onlara ehli kitap diye hitap etti. Bu imtiyazlı hükümleri vaz etti. Bu itibarla bugünküler de Kur?an?ın ehli kitap dediklerindendir. Vesveseye kapılmaya gerek yoktur. Hatta nasıl kestikleri bilinmezse yenecek şekilde kesmişlerdir diye kabul edilirler. Böylece ehli kitabın özelliği hep takdir edilir, hiçbir İlahi dine inanmayan kitapsızlarla eşit duruma düşürülmezler.

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org