DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 6659

Borsada hisse senedi alım satımı üzerine

Soru:-Günümüzde borsadan senet alıp satmalar yaygınlaşmaktadır. Kimileri buna caiz, kimileri de faiz gözüyle bakıyor,kumar olduğunu söyleyenler dahi çıkıyor. Siz nasıl bakıyorsunuz borsadan hisse senedi alım satımlarına.?

Cevap:- Konu elbette derin boyutları olan geniş bir sahayı içine almaktadır. Biz sadece borsanın hisse senedi alım satım kısmına bakacak olursak, önce şu iki ana noktaya dikkat çekmemiz gerekecektir.

1-Hisse senedi alınarak ortak olunan şirket,fabrika,ya da herhangi bir tesisin üretimi,yani imalatı helal olmalıdır!...Beyaz eşya..tekstil.inşaat malzemeleri üretimi gibi..

2-Çalışma işlemleri de harama kilitlenmiş olmamalıdır. Faiz işlemine kilitlenen bankalar gibi

..

Bu ölçülerle bakıldığında içki fabrikalarının senedi alınıp satılmaz. Çünkü üretimi helal değildir. Faizle çalışan bankaların senetleri de alınıp satılmaz. Çünkü faize endeksli olarak çalışmaktalar.

Bu iki örneği baştan dikkatinize arz ettikten sonra iki sağlam kaynaktan yapacağım alıntılarla meseleyi biraz daha netleştirmeye çalışayım..

.................

Konuyu, (İslami Usullerle Ticaret Rehberi) kitabında etraflıca inceleyen Prof. Dr. Hamdi Döndüren Hoca Efendi sonuç olarak şöyle demektedir:

..............

- ?Kısaca,şirketin faaliyeti,üretimi ve ticareti meşru ise,bir mümin ona ortak olabilir!.

Günümüzde böyle bir ortaklık ise , hisse senedine sahip olmakla gerçekleşmektedir.

Ancak, temsil ettiği servet meşru olmayan, ya da (tahvillerde olduğu gibi) faizli menkul kıymetleri alıp satmak caiz olmadığı gibi,bunların faizli kredi kullanımı yoluyla alım-satımının da caiz olmadığında şüphe yoktur.?.(286)

........................

Meseleye daha da açıklık getiren Prof. Dr ..Hayreddin Karaman Hoca Efendi de (Hayatımızdaki İslam )kitabında şu bilgileri vermektedir

..

..........

- ?Hisse senedini aldığınız şirket ve ya şirketler gurubu, genel ve esas iş olarak ne yapıyor,ne üretiyor,ne alıp satıyor?.Buna bakmak gerekir!

Mesela, tekelin veya bankanın hisse senedini alırsanız,bu iki kurumdan birinin genel ve esas işi haram içki üretmek,diğerininki de haram olan faizli işlemler yapmak olduğu için bu ve benzeri şirketlerin senetleri alınıp satılmaz.!

Esas işi ve fiilen işlerinin kahir ekseriyeti meşru ticaret ve üretim olan bir şirket,bazen faizli kredi alıyor veya parasını bankaya yatırıyorsa,keza sattığı ürünler arasında-bu ürünlerin küçük bir cüzünü,yüzdesini teşkil eden-içki vb. şeyler varsa Müslümanlar,şirketin esas işini,iş ve işlemlerinin çoğunu göz önüne alarak bunun hisse senedini satın alabilirler!..

Onların niyeti,yapılan işin helal kısmına iştirak etmek,yalnızca bu kısma ortaklık olmalıdır

.

Bu böyle olmakla beraber ,öncelikle tercih edilen şirketler , az da olsa harama bulaşmayan şirketlerdir.

Eğer böyle şirketler varsa,bunlar da güvenilir ve başarılı ise,onlara ortak olmak (hisse senetlerini bulup almak) mümkün ise, diğerlerine gitmek caiz olmaktan çıkar.? (459)

...........

Evet,sonuç olarak baştaki girişimizi bir daha hatırlatacak olursak diyebiliriz ki:

- Hisse senedini almak suretiyle ortak olduğunuz,satmak suretiyle de ortaklıktaki hissenizi satmış sayıldığınız kurumun imalatı, işlemleri mühimdir.Helal imalat ve işlem yapanların senetleri alınıp satılır.Bunun aksine haram imalatta bulunup haram işlem yapanların senetleri de alınmaz satılmaz.!

Ayrıca imalatı da helal,işlemleri de helal olanların istisnai olarak düştükleri haramların o kısmına ise ortak olmamaya niyet ederek senetleri alınıp satılır..

.................

Bütün bunlardan sonra takdir, soru sahiplerine aittir. Biz sadece soruya cevap teşkil edecek tespitlerimizi takdim etmiş olduk.

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org