DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 4096

Beyin ölümü kesinleşen hastayı aletlerle yaşatmak gerekli mi?

Bazı hastaların beyni ölüyor,doktorlar beyin ölümünün kesinleştiğini bildiriyorlar.Kalbi ve solunumu da görevini yapmıyor. Ancak bu sırada hasta birtakım makine ve aletlere bağlanıyor,gıdasını,solunumunu,kan dolaşımını bu aletlerle sağlayıp hayatını devam ettirme çabasına giriyorlar. Böyle bir hayatın aylarca,hatta yıllarca devam edebileceği de söyleniyor.

Sizce beyin ölümünden,kalp ve solonum sistemi de görevini yapamaz hale geldikten sonra bir takım aletlere bağlanarak hastanın hayatının devam ettirilmeye çalışılması gerekli mi? Yoksa hastanın yakınlarının dinen mecbur olmadıkları bir gayret ve çaba mıdır bu? Bağladıkları aletleri almakta, makinelerin çekilmesinde dini mahzur yok mudur? Yakınları bu masrafı yapmasa,bu çabaya girmese bir vebal söz konusu olmaz mı?.

....

..................

Bu gibi tıbbi çare ve tedbirler elbette zaman içinde daha da gelişecek,belki de bugünkü nokta son nokta olmayacak,bir zaman sonra daha da farklı buluşlar uygulamaya konacaktır.

Ancak şu andaki bilgimizle olaya baktığımızda şu yorumları görmekteyiz.

Beyin ölümü kesinleşip, kalbi ve solunumu durduğuna karar verilen hasta dinen ölmüş sayılmaktadır.

Artık bir takım makine ve aletlere bağlanarak ölmüş beyin sahibinin kalbini çalıştırıp kan dolaşımını ve gıdasını bu aletlerle temine gayret ederek vefat etmiş hastayı yaşıyor görüntüsüne götürmeye dinen gerek de yoktur,mecburiyet de.. Ölmüş insanı yaşatıyor görüntüsünden başka bir şey olmaz bu.

Yusuf el Kardavi?nin bu noktadaki kesin ifadesi aynen şöyledir:

-Böyle bir kişi,hastalar sınıfından sayılmaz.Gerçekte o, beyin fonksiyonlarının tümüyle ölmüş olmasından itibaren ölüler sınıfından sayılır! Bir cenaze için yapılması gereken ne ise ona da onu yapmak gerekir artık.?. Çağdaş Meselelere Fetvalar-4.

Bu konunun tespiti, elbette ihtisassız kimselerin sözleriyle olmaz.. Ölümün vaki olduğunu bildiren ihtisas sahibi tıp otoritelerinin raporları,fıkıh uzmanlarının da hükümleriyle konu aydınlanır.

Şu anda elimizde bulunan bir fıkıh heyeti kararı bize bu konuda hüküm bildirmektedir.

İslam Konferansı teşkilatına bağlı Fıkıh kurumu 1987 Ekiminde Ürdün?de yaptığı toplantıda bu konuyu etraflıca tartışmış, fıkıh ilim heyeti vardığı kararını da şöyle açıklamıştır.

Fıkıh heyetinin iki madde halinde verdiği karar şöyledir:

.............

-Bir insanda şu iki durum meydana geldiğinde dinen ölüm vaki olmuş sayılır.Bir cenaze için yapılması lazım gelen,o insan için de yerine getirilmesi gerekli olur.

.

1- Beyin fonksiyonlarının tamamen durması ve ihtisas sahibi seçkin doktorların bundan geriye

dönüşün imkansız olduğuna ve beyinde çözülmenin başladığına karar vermiş olmaları.

2-Kalbinin ve solunum siteminin tamamen durması ve doktorların da kalbin ve solunum sisteminin tamamen durduğuna,hastanın bir daha hayata dönemeyeceğine karar vermiş bulunmaları ...

Bu iki durum kesinleştikten sonra her ne kadar hastanın kalp ve solunum sistemi,kan dolaşımı bağlanan aletler sayesinde çalışmasını devam ettirse de , dinen ölmüş sayılan bu kimseye bağlı olan bu cihazın kaldırılması mümkündür.Bir sakınca söz konusu olmaz.

..........

Fıkıh heyetinin bu kararını arz ettiğimiz şekilde yorumlayan Kardavi ayrıca bu hastanın organının nakli konusuna da temas ederek şöyle demektedir:.

-Aletler alınmadan dinen ölmüş bulunan bu hastanın organlarının bir başka hastaya bağışlanmasında organ sahibi için büyük sevapların olacağında şüphe yoktur.

İnsanın diktiği bir meyveden insan olsun hayvan olsun faydalanması halinde dikene sadaka sevabı olduğunu anlatan hadis gereğince, bu organ bağışından da organ sahibine bir hastayı hayata kavuşturma sevabının büyüklüğüne başka hiç bir kimse ulaşamaz..

Kardavi yorumuna şunları da ekliyor:

-Hiç bir fıkıh alimi, beyin ölümünden sonra tıp otoritelerinin öldüğünü söyledikleri kimsenin cihazlarla yaşatılmasına dinen mecburiyet vardır, şeklinde bir hüküm söylememiştir..

Yani tıbben ölmüş bulunan bir hastanın cihazlarla muvakkaten yaşatılmaya çalışılmasına mecburiyet olmadığı yolunda fıkıh alimleri görüş bildirilmiştir.

Geride kalanların böyle bir masrafı,çabayı göze almak mükellefiyetinde olmadıkları düşünülebilir

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org