DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3070

İmam-ı Azam?ın hocası Şabi?den değerli hatıralar...

Beş yüz kadar sahabe ile görüştüğü yazılan Şabi?nin İmam?ı Azam Hazretleri?nin hocalarından olduğunu ifade edersek anlattığı hatıralarının ne kadar değerli olduğu kendiliğinden anlaşılmış olur..

Hicri 104?te Kûfe?de vefat ettiğinde halkın dilindeki söz şöyleydi:

Basra?yı Hasan?ı Basri, Kûfe?yi de İmam?ı Şabi ihya etmiştir.

İmam?ı Azam?ın öğrencilik devresinde yol gösterip gelişmesinde büyük hizmeti olduğu kaydedilen Şabi?nin anlattığı şu tarihi hatıra fevkalade değerli ve ibretlidir. Günümüzdeki dindarların birbirlerine karşı göstermeleri gereken sevgi ve saygının muhteşem örneğini teşkil eden bu mesaj yüklü hatırayı, takdirlerinize takdim ediyorum. Herhalde siz de ibretle okuyacak, hayretle tefekkür edeceksiniz.

Şabi, bizzat yaşayarak şahit olduğu bu tarihi olayı şöyle anlatıyor:

Kûfe?de bir cenaze namazındaydık. Ashabın ileri gelenleriyle zamanın alimlerinin de bulunduğu cenazede, Resulüllah?ın amcasının oğlu Abdullah bin Abbas, Kur?an?ın toplanıp mushaf haline getirilmesinde büyük emeği geçmiş olan vahiy kâtibi Zeyd bin Sabit, Hazret?i Ömer?in meşhur hakimi Kadı Şüreyh.. gibi zatlar da vardı cenazede..

.

Namazdan sonra herkes birer ikişer vedalaşıp ayrılırken, ben de gidip Zeyd bin Sabit?in atını getirerek binmesi için önüne çektim.

Zeyd, önüne gelmiş olan ata binmek üzere iken geriden gören Abdullah bin Abbas, koşarak geldi, Zeyd bin Sabit?in basacağı üzengiyi tutarak binmesine yardım etti.

Bunu gören vahiy kâtibi, mahcubiyetle feryat etti:

? Resulüllah?ın amcasının oğlu! Ne yapıyorsun, çek elini üzengiden!.

Abdullah bin Abbas?ın cevabı gönüldendi:

? Kur?an?a hizmet eden alimlerimize biz de hizmetle emr olunduk!

Bunun üzerine bindiği atın üstünden aşağı eğilerek: ?Elini uzat da bir bakayım!? diyen Zeyd, hemen üzengiyi tutan ele dudaklarını yapıştırarak üç defa öptü ve:

?Biz de Resulüllah?ın Ehl?i Beyt?ine böyle sevgiyle emr olunduk, dedi. Bu karşılıklı saygı ve sevgiyi geriden seyredenler olayı her iki tarafın da büyüklüğüne vererek söylendiler:

?Büyüklerin kıymetini büyükler bilir!.. Biri vahiy kâtibi, diğeri de Ehl?i Beyt?ten Resulüllah?ın amcasının oğlu.

.

*** İmam?ı Şabi?nin Kadı Şüreyh ile olan bir hatırası da fevkalade ufuk açıcıdır. Şöyle anlatır onu da..

Hazret?i Ömer?in (ra) meşhur kadısı Şüreyh ile beraberdim. Davalı bir kadın gelip ağlamaya başladı.. Şüreyh?in kulağına eğilerek ?Bu kadın galiba suçsuz!? dedim.

Şüreyh de benim kulağıma eğilerek cevap verdi:

? Yusuf?u kuyuya atan kardeşleri de babalarına suçsuzluklarını ağlayarak anlatmışlardı, unutma!.

.

?Şüreyh?i bir daha takdir ettim.

Kûfe Mescidi?nin avlusunda İmam?ı Şabi?yi bir adam tenkit yağmuruna tuttu. Kendisi için söylenenleri sabırla dinleyen Şabi?nin cevabı şundan ibaret oldu:

?Söylediklerin bende varsa Allah beni affetsin. Yoksa seni affetsin!.

Şabi ilmi, kendi amel etmek için öğrenir, öğrettiklerine de amel etmeleri için öğretirdi.

Bu konuda anlattıkları ise fevkalade düşündürücü...Şöyle diyor:

Cennettekiler cehenneme gidenleri görünce şaşırıp soracaklar:

? Sizden dinlediklerimizle biz cennete geldik. Nasıl olur da siz cehenneme gidersiniz?

Onların cevapları kısa olacaktır:

?Siz, dinlediklerinizle amel ettiniz, biz ise dinlettiklerimizle amel etmedik!. Fark bundan ibaret!

..

Sorulan soruya cevap vermekte acele etmeyip biraz düşünmeyi tercih eden Şabi, der ki:

?Bilmediğine, bilmiyorum diyerek susan adamın kazandığı sevabı, biliyorum diyerek konuşandan az değildir!. Çünkü nefse en zor gelen şey, bilmiyorum diyebilmektir.

Bilmiyorum diyen adam, nefsine en zor gelen şeyi başarmış kimsedir.

Kitaplık çapta bir sözü de şudur:

? Dostlarında ayıp arayan, çok ayıp bulur; ama çok dost bulamaz!.

Ne dersiniz: Büyüklerin sözleri, sözlerin büyükleri midir? Nitekim büyüklerin halleri, hallerin de büyükleri olduğu gibi.

08.01.2004

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org