DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 10576

Faizli mesken kredilerinin durumu nedir?

- Devlet muhtaç olan vatanda?lara bazy ?artlarla yardym ediyor, evini yapmasy için mesken kredisi veriyor. Bu kredinin üzerinde çok az bir faiz de vardyr. Bu faiz aslynda paranyn de?erinin kaybyny bile kar?ylamayacak derecede azdyr. Ama ady üstünde faizdir. Bunun azly?yny dü?ünerek, yahutta alanlaryn ba?ka türlü ev sahibi olamayaca?yny hesaba katarak bu krediyi alyr, bunun faiz olmady?yny kabul edebilir miyiz?
- Devletin size yardym yapyp borç vermesi, sizin de almanyz makul ve me?rû bir borçlanmadyr. Ancak borçlanmalarda esas olan, alynan para miktary ne ise verilenin de o miktar olmasy, alynan miktaryn üzerindeki fazlaly?yn da faiz oldu?unun bilinmesidir. Bir milyon alynmy?, bir milyon elli bin lira verilecekse, bu elli binin faiz oldu?u münaka?a götürmez bir hakikattir. Yhtiyacymyzyn oldu?u, yahutta miktaryn azly?y, yahutta paranyn de?er kayby ile yine ayny miktar sayylaca?y.. gibi hususlar mazaret sayylyp da fazlaly?y faiz olmaktan çykarmaz. Faiz me?rûluk arzetmez. Aldy?ymyz miktar ne ise, onu borcunuz olarak ödemi? olursunuz. Aldy?ynyzyn üzerindeki fazla miktar ne ise onu da faiz olarak vermi? sayylyrsynyz.

Bunu böyle bilirseniz, faizi faiz olarak bilen, ama mecbur kalarak bu günaha mâruz kalan bir Müslüman olursunuz. Yine imanynyzy kurtaryrsynyz. Ancak durum bunun aksine olursa, yâni madem ki bunu alyyoruz, öyle ise bu haram olmaz, helâldir, diye bir iddiaya cür?et ederseniz, bu defa evvelki gibi günahkâr bir mü?min olma vasfynyz (Allah korusun) kaybolur, Allahın haram dediği faize helâl demi? olmak gibi büyük bir imanî tehlikeye yakla?my? olursunuz. Buna dikkat edilmelidir.

Denebilir ki, mecbur olmayanlar böyle şeylere girmemeli, faizli paraya bulaşmamalıdır. Ama girer de bula?yrlarsa kendini savunmamaly, bunun faiz olmady?yny söylememeliler. Ancak Allah affetsin, böyle bir hataya mâruz kaldyk, in?aallah bir daha böyle şeylere bulaşmaz, mâruz kalmayyz, diyerek tevbe halinde olma duygusunu korumalylar ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org