DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2362

İslam?da insan hakları mahkemesinden bir örnek! A.Şahin

Geçtiğimiz hafta içindeki ?Dünya İnsan Hakları Günü? münasebetiyle ilk insan hakları mahkemesinden bir örnek arz etmek istiyorum bugün sizlere.

Yaşadığımız yirmi birinci asırda bile benzerini hasretle aradığımız böyle bir insan hakları mahkemesinin, saadet asrında hayata geçirilişini ibretle okuyor, tefekkürle takdirlerinize takdim ediyorum.

Hicretin 17. senesinde Halife Hazreti Ömer, cemaat çokluğundan dolayı Resulüllah?ın mescidini genişletmek ihtiyacı duymuştu. Bunun için Türbe-i Saadet?in etrafındaki arsaları, evleri istimlak edip mescide katması gerekiyordu. Çevredeki arsa ve ev sahiplerine tekliflerde bulunulmuş, herkes büyük bir memnuniyetle arsasını, evini değerini düşünmeksizin mescide vermiş; ancak mülkünü vermemekte direnen tek kişi kalmıştı. Kimdi o tek kişi?

- Hazreti Abbas!.. Resulüllah?ın hem de amcası olan Abbas, mescide de olsa arsasını vermeyi düşünmüyordu. Bu defa bizzat Halife meşgul olup tekliflerini tekrarladı:

- Ya Abbas, Resulüllah?ın mescidine zorla alınmış bir arsa ilave etmeyi uygun bulmuyoruz. Şayet verilen değer az geliyorsa fazlasını vereyim, bu hayırlı iş tamamlansın. Resulüllah?ın mescidi ihtiyacı karşılayacak kapasiteye ulaşsın.

Hayret! Hz. Abbas?tan beklenmeyen cevap:

- Mal benimse fazla fiyat verseniz de, mescide ilave etmeyi düşünseniz de vermek istemiyorum. Zorla elimden alacaksanız o başka. Halbuki, Halife, şahsı için değil amme menfaati için istimlak etmeyi istemektedir. Ammenin menfaati için Abbas vermelidir arsasını. Bunun için mahkemeye müracaat etmek zorunda kalır Halife. Hakim, meşhur hukukçu Übey bin Kaab... Devletin iddiası şu:

- Biz yönetim olarak Abbas?a değerinden fazla fiyat verdik, artık diretmeyip arsasını vermelidir... Mal sahibi Abbas?ın cevabı da şu:

- Arsa benimse, mülküme ben sahipsem, değerinden fazla da verseler, mescide ilave niyetiyle de alsalar mülkümü satmak istemiyorum. Mahkeme, devlete karşı benim hakkımı korumalıdır. Durumu düşünen hakim Übey bin Kaab, kararını açıklar:

- Kimse başkasının mülkünü, arsasını zorla elinden alamaz, mescide ilave için de olsa mal sahibinin rızası olmadan istimlak edemez. Abbas?ın mülkü Abbas?ta kalacak. Halife de olsa istimlak için mal sahibini zorlayamayacaktır! Adaletin kararına karşı Halife?nin boynu büküktür. İtiraz yok, itaat vardır. Taraflar kalkıp kapıya doğru yönelirken Abbas?tan son bir soru gelir:

- Ya Übey! Şimdi mahkeme bitmiş, karar kesinleşmiş midir?

- Evet ya Abbas!.. Mescide ilave niyetiyle de olsa kimse sahibinin elinden malını zorla alamaz! Karar kesinleşmiştir. İşte bu söz üzerine Abbas?ın tarihe geçen açıklaması duyulur:

- Öyle ise der, şimdi beni dinleyin lütfen, yüce mahkemenize açıkça ifade ve ilan ediyorum ki, değerinden fazla para verildiği halde elimden alınamayan arsamı şu andan itibaren Resulüllah?ın mescidine ilhak edilmek üzere hiçbir karşılık beklemeden hibe ediyorum! Arsam şu andan itibaren Halife?nin emrindedir. Bu böyle biline ve karar ona göre verile. Hakim Übey bin Kaab?ta bir şaşırma hali.

- Ya Abbas! der, önce fazla fiyatla da olsa vermedin, kararımızı dinledikten sonra ise parasız hibe ediyorsun! Neden böyle bir tavrı tercih ettin? Abbas?ın tarihe geçen cevabı:

- İslam?ın insan haklarına verdiği değeri dünyaya duyurmak için!..

Ne dersiniz, onlar insan hakları mahkemesini böyle kurmuşlar, böyle hayata geçirmişler, böyle de duyurmuşlar o günkü dünyaya. Biz ise aynı şekilde bir adalet örneği verebiliyor muyuz bugünkü dünyaya. Yoksa biz de kendi değerlerimizi unutup yabancıların mahkemelerinden mi medet umar hale gelmişiz son devrelerde?.. Yorum size aittir.

Bize düşen, sadr-ı İslam Hazreti Ömer?den sunmak bu tarihi örneği sizlere.

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org