DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3233

Doğum kontrolünde üç kademe

AHMED ŞAHİN

24.02.2005  PERŞEMBE

 

Sıkça sorulan bir konuyu bugün bir daha özetlemek istiyorum izin verirseniz. Çoğalan sorularda deniliyor ki: - Fazla çocuk sahibi olmak istemiyoruz.

Ancak doğumu önleyecek belli başlı bilgimiz de yoktur. Bazıları, günahtır doğum engellenemez, diyorlar. Bazıları da, yetiştirebileceğiniz kadar çocukla yetinin, diye tembihte bulunuyorlar. Fazla çocuk sahibi olmamak için doğumu önleme konusunda bilgi var mıdır? Bu mevzudaki tespitleriniz nasıldır?..

Efendim, sıkça sorulan bu konuda hazırladığımız Yeni Aile İlmihali?nde tam on iki sayfayı tutan zengin bilgi arz ettik ki, gerekli bilgiye sahip olunsun, sıkça sormaya gerek kalmasın. Bu sebeple Yeni Aile İlmihali?ne bakılmalı, doğum kontrolü konusunda elde edilen bilgilerle hareket edilmeli, kararı da bey ile hanım birlikte vermeliler. Çünkü sorumlu kendileridir. Karar da kendileri tarafından ortaklaşa verilmelidir. Soruları büsbütün cevapsız bırakmamak için şimdilik şu özet bilgiyi arz edeyim. Tatmin edici genişlikte bilgi için herhalde Aile İlmihali?ne bakılacaktır.

Madde (1) - Fazla çocuk sahibi olmamak için başvurulacak ilk tedbir, hamile kalmayı önleme tedbiridir!..

Gebe kalmayı önlemede bir mahzur görülmemektedir. Yeter ki, başvurulan yöntemlerle bir varlığın teşekkülüne sebep olmaktan uzak kalınabilsin. Baştan alınacak bu tedbirde, oluşuma mani olmak, yani gebe kalmayı önlemek söz konusudur. Gebe kalmayı önlemekte ise hayata başlamış bir varlık yoktur ki, onu yok etmek gibi bir günah söz konusu olsun. Bu sebeple en sağlamı, hamile kalmaya mani olma tedbiridir, denilebilir.

Madde (2) - Hamile kaldıktan sonra ise, ?Hiçbir suretle doğumu önleme müdahalesi yapılamaz.? diyenler olduğu gibi, ?Ciddi mazereti olanlar bir buçuk ay içinde iken doğumu önleme müdahalesi yapabilirler...? diyenler de vardır. Bu durumda, hiçbir suretle müdahale edilemez diyenlere göre amel edenler, elbette en sağlam görüşü tercih etmiş olmaktalar. O görüşte bir vebal ihtimali bile yoktur. Zira bir varlığın yok edilmesi söz konusu değildir.

Ancak bu durumda da mazereti olanlara çare bulunmamış olmaktadır. Bunun için de: ?Geçerli mazereti olanlar bir buçuk ay içinde oluşumu aldırabilirler.? diyenlerin görüşünü de nakletmek gerekmektedir. Yerimizin yetmezliği sebebiyle ilmihalde sıralanan bu geçerli mazeretleri burada sayma imkanımız yoktur. Sadece şu kadarını ifade edelim ki; bakamayacağı kadar çok çocuğun var olmasını geçerli mazeret sayan alimler vardır. Başka bir ifade ile doğuma müdahaleyi gerektiren mazeretler ne kadar geçerli ve ciddi ise vebalin de o nispette azalacağına işaret edilmektedir.

Madde (3) - Kırk beş günü geçtikten sonra aldırmaya gelince... Artık normal insan olma yolunda organları oluşmuş bir varlığın hayatına kastedilmesi caiz olamaz!.. İnsan şeklini almış bir varlığın hayatına kastedebilmek için bir başka insan olan annenin hayatının tehlikeye girmesi gerekir ki; kamil bir hayatı kurtarmak için nakıs bir hayatın feda edilmesi mazereti meydana gelmiş olsun. Anlaşılan odur ki, annenin hayatı tehlikeye girmedikçe bir buçuk ayı geçmiş bir oluşumun yok edilmesine izin yoktur.

Doğum kontrolü konusunda üç merhaleyi özetlemeye çalışmış oldum. Geniş bilgi için sözünü ettiğimiz Yeni Aile İlmihali?mizin doğum kontrolü bahsine bakılmalıdır ki, diğer görüşler de öğrenilerek mahzursuz taraf tercih edilebilsin. Sıkça sormaya da gerek kalmasın.

24.02.2005

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org