DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 7780

Mahkemede anlaşmalı boşanmanın dindeki yeri nasıldır?

30.01.2006  PAZARTESİ

 

Bazı karı-kocalar anlaşmalı olarak mahkemede boşanıyorlar. Hakimin resmen boşamasından sonra da bekledikleri sonuca ulaşıncaya kadar bu resmî boşama sürüyor, ama evliliklerini (gerçek manada boşanmadık diyerek) sürdürüyorlar.

Bu konuya nasıl bakılıyor, nasıl yorum getiriliyor?

Sıkça sorulan bu soruyu kaynaklarına bakarak cevaplamaya çalışacağım bugün. Önce Diyanet?in ?Günümüz Meselelerine Fetvalar? kitabındaki fetvayı aynen nakledeceğim, sonra onu teyit eden diğerlerini takdim etmek istiyorum.

***

Fetva 139: Mahkemece boşananlar kaç talakla boşanmış olurlar?

Cevap: Bir kimsenin, bizzat veya avukatı vasıtasıyla boşanmak üzere mahkemede dava açması, hakime eşini boşamak için yetki vermesi ?tefviz-i talak? demektir. Bu itibarla, sadece erkeğin veya her iki tarafın açtığı dava sonucu, mahkemece boşanmış olan eşler, dinen de boşanmış olurlar. Ancak, daha önce eşler arasında başka boşanmalar olmamış ise, mahkemenin boşaması, bir boşama sayıldığından mahkeme kararı ile boşanmış olan eşlerin istedikleri takdirde -geride kalan iki talak hakkı ile- tekrar evlenmeleri mümkündür!.. (Günümüz Meselelerine Fetvalar)

***

Bu konuda bir diğer cevap da Hayreddin Karaman Hoca?mızdan gelmektedir. Konuya ait soru şöyle sorulmuştur kendisine:

Soru: Çok yaygın bir uygulama olarak, Müslüman erkekler kendi ülkelerinde, sonradan tekrar resmî nikah yapmak niyetiyle, formalite icabı eşlerinden hakim kararıyla ayrılarak Batı Avrupa?ya gidiyorlar. Ve burada yine anlaşmalı olarak yabancı bir hanımla evlenip oturum alıyorlar. Bu durumdaki şahısların iddet dönemi gelip geçiyor; fakat onlar kendilerini ?dinî? açıdan nikahlı saydıkları için herhangi bir işlem yapmıyorlar. Ve ilk eşleriyle görüştüklerinde ilişkilerini devam ettiriyorlar. Bu konuyla ilgili sizin kanaatiniz nedir?

Cevap: Bir erkek karısını ric?î talak (yeniden nikah akdi yapmadan iddet içinde evliliğe dönme imkanı veren boşama şekli) ile boşarsa, ?tekrar evliliğe döndüğünü ifade eden bir söz veya fiil? ile nikah geçerli hale gelir. Erkek mahkemeye başvurup hakime ?eşimi boşa? dediği zaman hakime boşama vekaleti vermiş sayılır ve karısını ric?î talak ile boşamış olur. Mahkeme boşadıktan sonra iddet içinde ?bizim evliliğimiz baki, sen benim karımsın, bu boşama formalite icabı? gibi bir söz söyleyince veya cinsel temas gibi bir fiil işleyince, geriye kalan iki talak hakkı ile evlilik devam eder.

Bu kişi, yurtdışında formalite icabı nikahlandığı eşini de sonradan şer?an boşaması gerekir ki o kadın başkası ile evlenebilsin. (www.hayrettinkaraman.net)

***

Konuya ait bir cevap da İsmail Mutlu?dan gelmektedir. O da şöyle ifade etmektedir konuya bakışını:

***

Soru: Mahkeme yoluyla boşanan karı-koca dinen de boşanmış sayılır mı?

Cevap: Şayet bir erkek, hanımını hakime müracaat etmeden önce üç boşama ile boşamadıysa, hakimi, boşaması için vekil tayin etmiş sayılır. Dolayısıyla mahkeme yoluyla boşanan karı-koca sadece bir boşama ile boşanmış olurlar. Geride daha iki bağ olduğundan, arzu ederlerse yeni bir nikahla tekrar evlenebilirler. (Evlilik ve Aile )

Bütün bunlara rağmen gönül istiyor ki, aile hayatının temelini teşkil eden üç katlı nikah bağının biri dahi olsa koparılmasın, aile bağlarını zayıflatacak tutum ve teşebbüslere hiç ihtiyaç duyulmasın.

26.01.2006

e-posta adresi:a.sahin@zaman.com.tr

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org