DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3194

Kadının içtiği sigaranın parasını kocası vermeye mecbur mu?

? Bir kadın sigara içiyor, kocasını da sigara parasını vermeye icbar ediyor. Kocası ise vermek istemiyor, senin sigara masrafını karşılamaya mecbur değilim, diyor. Hangisi haklı?
? Kocası kadının makul ihtiyaçlarını karşılamaya mecburdur. Bu makul ihtiyaçlar oturacak kadar ev, giyinecek kadar elbise, karın doyuracak kadar yemek, içmek malzemesi.. Bunların hepsi de normal, bir bakıma da zarurî ihtiyaçlardır. İnsan bunlarsız yaşayamaz. Ancak, sigara makul ve zarurî ihtiyaçtan değildir. İnsan sigarasız yaşayabilir. Hatta sigara zararlı bir alışkanlıktır. Sağlığa, büyütülen çocuğa da zararlıdır. Bu bakımlardan erkek, kadının zararlı alışkanlıklarının masrafını karşılamaya mecbur ve mükellef olmaz. Nitekim Nimetü?l-İslâm?ın (Nafaka) bahsinde bu hususa işaret edilirken:

? Kına, sürme gibi zinet eşyası satın almak erkeğe vâcib olmadığı gibi, alıştığı ve terkedemediği kahve, tütün parası dahi koca üzerine lâzım değildir, denmektedir.

Aslında bir kadının sigaraya alışması, bir çiçeğin gülleri üzerine akreb oturması gibidir. Sigara gibi kötü kokan, sağlığa ve sıhhata zarar veren fena bir alışkanlığın meydana getireceği tiksinti ve ürküntü, herhalde sahibini sevimli hale getiren birşey değildir. Bunun içindir ki, Hanefî mezhebinde kadının makul ihtiyaçlarından olmayan süs ve zînet eşyasını erkeğin alması lâzım gelmez, hele sigara gibi zararlı içkinin masrafı ise hiç lâzım gelmez. Yeri gelmişken ifade edelim ki tırnağa sürülen haram oje ile dudağa sürülen aynı haramlıktaki boyanın masrafı da sigaradan ileride bir fuzulilik, haramlık durumu arzeder, makul ve meşrûluk hüviyetine bürünemez. Bunlar ayrıca altına su geçirmediği için gusle de mani olduklarından mahzurları büsbütün farklılık arzeder. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org