DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 4474

Müslüman-Hıristiyan evlilikleri üzerine...

 

Soru: Belli bir zamandan beri Müslümanlar Hıristiyan ülkelerde çalışmakta, onlarla iş münasebetiyle yüz yüze, göz göze gelmektedir.

Bazen bu yakınlaşmalardan sonra Müslüman-Hıristiyan evlilikleri de söz konusu olmaktadır. Ancak bu konuda sağlam bilgimizin olmadığını da yaşanan yanlışlıklardan anlamaktayız. Bize bu mevzuda bilgi verebilir misiniz? Müslüman erkek, Hıristiyan kadını alabilir mi? Müslüman kadın da Hıristiyan erkeğe varabilir mi?

Bir de Hıristiyan karı kocadan biri Müslüman olunca nikâhları devam eder mi?..

Cevap: Geniş izah isteyen bu konuları bir makalenin içine sığıştırmak zor ise de imkânsız da değildir. Kısaca tespitlerimizi şöyle sıralayabiliriz:

1- Müslüman, nerede olursa olsun Müslüman kadınla evlenmeli, Müslüman olmayan bir ehli kitapla evlenmeyi (caiz olmasına rağmen) tercih etmemeli. Çünkü Müslüman olmayan kadın, çocukları kendi dinine göre yetiştirmek isteyecektir. Baba da çocuğunun Hıristiyan olmasına vicdanı razı olmayarak karşı çıkacaktır. Böylece aile içinde ileride çatışma söz konusu olabilecektir. Bu sırada çocuklar ise hangisinin inancını benimseyeceklerinde şaşıracak, şahsiyet bozukluğu dahi söz konusu olabilecektir. Buna benzer başka sebeplerle Müslüman ancak mecbur kalırsa Hıristiyan kadınla evlenmeli, mecbur kalmadığı takdirde çocuklarının anasını Müslümanlardan seçmelidir. Zaten fıkıh kitaplarında da Müslüman?ın Hıristiyan kadınla evlenmesine (mekruh olarak) caiz olur, denmiştir.

Bununla beraber, şayet böyle bir evlilik yapılmışsa artık tek çare, annenin hidayetine sebep olacak şekilde hoşgörülü davranılmasının gerekliliği bilinmelidir. İslam?ın hoşgörü dolu güzelliği aile içinde yaşanırsa bir insanın hidayete ermesine sebep olma mutluluğu da söz konusu olabilir.

2- Müslüman erkeğin Hıristiyan kadını almasının caiziyetine bakıp, Müslüman kadının da Hıristiyan erkeğe varmasının caiz olabileceğini düşünmek isabetli olmaz. Arada şöyle ciddi fark vardır: Müslüman erkek aldığı Hıristiyan kadının peygamberini ve kitabını inkar etmiyor, aksine tasdik ediyor. Yani, Hıristiyan kadın Müslüman?la evlenince bir kaybı olmuyor. Şayet Müslüman kadının varacağı Hıristiyan erkek de, kadının peygamberini ve kitabını aynı şekilde kabul eder de, Hazreti Muhammed Allah?ın peygamberi, O?na gönderilen Kur?an da Allah?ın kitabıdır, diye tasdik ederse mesele yoktur. Bu evlilik de caiz olur. Böyle değil de kadının peygamberini ve kitabını inkâr ve reddederse bu evlilikte denklik yok demektir.

Demek oluyor ki, Müslüman erkek Hıristiyan kadınla evlenebilir. Ama Müslüman kadın Hıristiyan erkekle evlenemez. Evlenebilmesi için Hıristiyan erkeğin de aldığı kadının kitabını ve peygamberini kabul etmesi gerekir ki aranan denklik söz konusu olsun.

3- Gelelim Hıristiyan aile içindeki Müslüman olma olaylarına.

Bir Hıristiyan koca Müslüman olunca, nikâhları yine devam eder. Kocanın Müslüman olması nikâhlarında bir kopma meydana getirmez. Çünkü Müslüman olan kocanın Hıristiyan kadınla evli bulunması caizdir. Bu bakımdan bir zorluk söz konusu olmaz.

Ancak kadın Müslüman olsa da kocası Hıristiyanlıkta ısrar etse, Müslüman kadın Hıristiyan kocanın nikahı altında ömür boyu bekleme mecburiyetinde kalmaz. Sadece kocasının da inkardan vazgeçip imana gelmesi için bekleyebilir... Elbette bu anlattıklarımız İslam dinine bağlılıklarını sürdürenler için söz konusudur. Kendilerini yabancı kültürün etkisine terk edenlerin kime göre hareket edeceklerini bilemeyiz. Kaldı ki, Hıristiyan ve Yahudi kültüründe de taraflardan birinin din değiştirmesi, evliliğin sona erdirilme sebebidir. Katolik mezhebinin daha da ağır şartları vardır. Yani orada da başıboşluk yoktur.

(İslam?da Kadın ve Aile, H. Karaman)?a da bakılabilir.

25.04.2006

e-posta adresi:a.sahin@zaman.com.tr

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org