DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 16418

Sigara mekruh mudur?

? Bazı kimseler sigaranın haram olduğunu söylerken, bazıları da helâl olduğunu iddia ediyorlar. Kimileri ise ne haram, ne de helâl, sade mübahtır, diye kesin konuşuyorlar. Bu mevzuda sizin bilginiz nedir?
?Bilindiği üzere sigara, İslâm?ın ilk asırlarında mevcut değildi. Her kötülük gibi sigara da içimize son asırlarda gayr-i müslim ülkelerinden sokulan bir bid?at oldu. Bu sebeble, sigara hakkında kesin bir dinî emir bulmak, buna göre yine kesin bir dinî hüküm vermek mümkün olmamaktadır.

Buna rağmen sigara için kesin hüküm verenler, sigarayı hakkında kesin hüküm bulunan şeylere benzetiyor, benzettikleri o şey hakkındaki hükmü sigaraya da teşmil ediyorlar. Bu benzetme ise çok farklı şekilde oluyor; haram yahut helâl gibi, ihtilâf ve farklı izahlar da buradan meydana geliyor.

Hakikat şudur ki, sigara, hiçbir fayda sağlamayan, ama mutlaka adamına göre farklı dozlarda zararlı olan bir içki maddesidir. Bu içki maddesi, içenin ne fikrine, ne zihnine, ne de bünye ve cismine bir fayda sağlamıyor, aksine mutlaka zarar veriyor, mahzuru da kesinlikle biliniyor.

Buna rağmen içilmesi ise umumî belva halini almış olmasından meydana geliyor. Yâni, yakasını kaptırmış olan insanlar bir daha kurtulamama gibi bir ibtilâdan dolayı içmeye devam ediyorlar. Yoksa faydasına inandıkları, yahut zararını görmedikleri için değildir.

Bunları göz önüne alarak vereceğimiz hükmü şöyle ifade ediyoruz:

? Sigara, faydası olmayan, zararı ise kesin bulunan bir içkidir. Hakkında hüküm bulunan israfa, zararlı şeylere benzemektedir. İsraf ise sevap değildir, zararlı şeyi kullanmak da teşvik edilmez. Öyle ise sigara hakkında şu sıralamalar caridir:

Sigara haram sayılmayabilir. Çünkü haramlık delili yoktur. Ancak büsbütün helâl da değildir. Zira, helâl olan şey asla zarar vermez, mahzur taşımaz. Sigara ise zarar veriyor, mahzur taşıyor. Öyle ise sigara mekruhtur. Mekruhluğunda şüphe olmamalıdır. Bu mekruhluk da içenin durumuna göre değişir. Kimine göre (tenzihî) mekruh olur, kimine göre (tahrimî] mekruh.

Maddi imkânı müsait olmayan, çoluk çocuğun rızkını sigaraya verip onları sıkıntıya sokan hakkında haram derecesinde mekruhtur. Ancak böyle bir sıkıntıya sebeb olmayacak kadar zengin olan hakkında helâla yakın mekruhtur.

Sıhhatine zararı başlayanla sıhhati yerinde olan hakkında da bu iki hüküm caridir:

Mısır Müftüsü Haseneyn Mahluf (Şer?i Fetvalar) adlı eserinde sigara satışının haram olmadığını bildirir.

Ancak, helal bile olsa tayyip değildir. Bazı kazançlar helâl olmakla kalmaz, helâlın da üstünde bir makbuliyet derecesi olan tayyib kazançlar mertebesine yükselir. Misvak satışı gibi. Sigarada misvak gibi insan sağlığına hizmet mânâsı yoktur. Sünnet olan birşeyi satmak gibi bir kudsiyeti de bahismevzu değildir. Ancak umumî belva denen çâresizlik gibi bir mânâdan dolayı satışına cevaz verilmiş olur. Tayyib kazanca girmez. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org