DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3726

ŞEYTANA KÖK SÖKTÜREN YA DA MELEKLERİ GEÇEN İKİ ZIT KADIN

Kürsüde görevli olduğu vaazlarından birini vermekte olan Ramazan vâizi, bir ara şöyle konuşur:

– Cemaat-ı müslimin! İnsan bir hayır işleyeceği vakit eli cebine girince tam yetmiş şeytan birden asılır ve hayrı işletmemek için var kuvvetiyle vesvese verip, ona elini cüzdanından çektirir!

Cemaatin içinden biri, vâiz efendinin bu sözünü biraz mantık dışı bulur:

– Ben bir hayır işlemeye karar vereceğim, yetmiş şeytan da koluma asılıp beni bu hayırdan menedecek, olur mu böyle şey?” der.

Kalkıp yetmiş şeytanın kendisine mâni olamayacağını isbat etmek üzere evine gelir ve hanımından para çantasını ister. Hanım sorar:

– Para çantasını ne için istiyorsun?

– Aklıma bir şey takıldı. Allah rızası için, bir hayır işlemek istiyorum!

– Çantada hayır işleyecek kadar para yok. Üçbeş kuruş biriktir de şu evin ihtiyaçlarını yerine getir. Başkalarına para saçacağına!..”

Hanımın bu çıkışı karşısında diretmek isteyen adam, işin sarpa sarıp, münakaşa seslerine komşuların geldiğini görünce hayır yapmaktan vazgeçip tekrar camiye döner.

Vaaz esnasında cemaatin içinden kalkıp giden adamın biraz sonra tekrar geri dönerek aynı yerde oturduğunu gören hoca efendi merakla sorar:

– Neden dersin ortasında vaazı terkettin, şimdi de tekrar dönerek aynı yere oturdun?

Adam şu karşılığı verir:

– Efendimiz, bendeniz “hayır yapacak insanın koluna yetmiş şeytan asılır, hayrı yaptırmaz” sözünüze kızdım. Ben hayır yapacak olsam şeytan bana nasıl mâni olabilir diyerek çıktım. Maksadım, evden para alıp bir hayırlı hizmete vererek şeytanın bana mâni olamayacağını isbat etmekti. Fakat evde hanımdan parayı isteyince aramızda münakaşa çıktı, kavga seslerine komşular geldiler. Olay büyüyünce, ben de vazgeçip geldim. Yani bizim hanım yetmiş şeytandan baskın çıktığı için, bana bu hayrı yaptırmadı!

Şüphesiz ki bütün hanımlar böyle değildir. Ancak bazı hanımların hayır, hasenat hususunda oldukça cimrice davrandıkları, hattâ beylerinin İslâmî hizmetlerine bir engel teşkil ettikleri de bir gerçektir. İşte böyle hanımlar için, hayrı engellemede “Yetmiş şeytandan daha eşeddir” sözü söylenmiştir.

Şimdi sizlere “Yetmiş şeytandan eşeddir” sözünü söyleten hanımlara mukabil “Yetmiş melekten efdâldir” sözüne lâyık bir başka hanımdan misâl vereceğim:

Büyük mutasavvıf (Hayyân bin Hilâl)’in oturduğu bir meclise saliha kadınlardan bir hanım gelir ve bazı sualleri olduğunu söyler. Ak sakallı şeyhin müsaadesi üzerine sualini sorar:

– Sizce cömertlik ve sehavet nedir?

– Bizce cömertlik ve sehavet, bir vaktin yanına beş daha katıp çokça ibadet etmektir!

– Peki, bu ibadetinize Allah’dan bir karşılık ve mükâfat da ister misiniz?

– Elbette, Allahü Teâlâ bir iyiliğe on misli sevap yazar, bir ibadete bazan yediyüz misline kadar çıkan ecir ve mükâfat verir, oruç gibi.

Hanım o zaman hayrette kalır:

– Fesübhânallah! Bu nasıl cömertlik ve sehavet ki, bir ibadetinize yedi yüze kadar çıkan ecir ve mükâfat bekliyorsunuz? Bir verip yedi yüz misli karşılık almanın neresinde cömertlik ve sehavet... anlayamadım?

Şeyh, kadının sözü karşısında utanır ve hayretini gizleyemez:

– O halde hemşire, size göre nedir sehavet ve cömertlik?

– Bize göre sehavet ve cömertlik odur ki, Allah’a ibadet ederken sadece kul olduğun, bu ibadetle mükellef bulunduğun için ibadet etmek, bu ibadetin karşılığında bir şey beklememektir. Bizler, kalbimize her an nazar buyuran Rabbimizin orada bir karşılık için ibadet ettiğimizi görmesinden utanır, sadece emrettiği için ibadet ettiğimizi bilmesini isteriz. Böylece ibadetimizin ecrini O’nun rızasına bırakırız. O’nun takdiri bizim arzularımızdan daha yüksektir!

Büyük âlim Hayyan bin Hilâl bu defa:

– Ömrü böyle geçen hanımlar “yetmiş melekten efdâldir” diyerek hayretini ifâde etmekten kendini alamaz!.

 

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org