DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2861

Dindar olmayan ana-babaya da itaat mecburi mi?

? Bazı ana-babalar dindarlaşan çocuklarına müsamahalı olamıyor, onları da kendileri gibi mâneviyattan soğutup, ihmal ve lâubaliliklere itmek istiyorlar. Böyle ana-babalara dindar evlâdın mükellefiyeti devam eder mi? Bunların sözlerini tutmak, yanlarında hazır bulunup, hizmetlerinde sebat etmek gerekir mi?
? Ana-baba hakkı hiçbir suretle yok olmaz. Bu ana-baba isterse kız ve oğullarını İslâm dışı anlayışlara itmek istesin, günah olan hususlara teşvikte bulunsun. Dindar bir evlâd, ana-babanın bu gibi günah ve haram olan istek ve arzularına bakıp da onları terkedemez, hizmetlerini ihmal edip, ihtiyaçlarına bîgane kalamaz.

Şu kadar var ki, böyle lâubali ana-babaların hizmetini, İslâmî durumuna zarar vermeyecek şekilde ifa eder, ihtiyaçlarını dinî vazifelerine halel getirmeden karşılama gayretinde bulunur.

Ashabın birçoklarının da ana-babaları ilk günlerde İslâm?ı kabul etmemiş, hatta İslâm?ın zıddı bir putperestlikte kalmışlardı. Bunlar da evlâdlarına baskı yapıyor, İslâm?ı terketmelerini istiyorlardı. Rabbimiz gönderdiği âyetinde, ana-babanın İslâm?a zıd isteklerine uymamak gerektiğini bildirdi, ama onları bütünüyle de terketmemeyi emretti. Belki mümkün olduğu kadarıyla hizmetlerinde bulunmayı, dinî ölçülere zıd düşen isteklerine uymadan gönüllerini almaya gayret etmeyi istedi.

Zaten vefalı evlâda düşen de budur. Ana-babaya iyilik edip evlâdlık yapmak isteyen yavrular, böyle zamanlarda evlâdlıklarını göstermeli, mümkün olan şekliyle yakınlıkta bulunmalıdır. Terketmek, hatalarını, kusurlarını esas alıp ithamda bulunmak herkesin yapabileceği bir şeydir. Halbuki evlâd, herkesin yapabileceğini değil, yapamayacağını yapmalı, yabancıların başaramayacağı feragat ve fedakârlıkla evlâdlığını isbat etmelidir. Onları İslâm?a ısındırmak da ancak böyle bir feragat ve fedakârlıkla olur. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org