DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 4614

Tüccarın müşteriye karşı 99'lu tesbih taşıması uyg

- Bir tüccar elinde doksan dokuzlu tesbihiyle müşterinin dikkatini çekip, kendine emniyet sağlaması doğru mudur? Birtakım dinî işaretleri mânâlı şekilde dükkânının belli yerlerine asarak dindarlığını ilân etmesi mahzurlu değil mi?
- Dindarlık bizim bölünmez parçamız, ayrılmaz vasfımızdır. Bizler hayatın bütün safhalarında dindarlığımızı devam ettirmeliyiz. Nasıl ruhumuzdan ayrılmamız bir an için de olsa mümkün olmazsa, dindarlığımızdan ayrılmamız da bir an için de olsa mümkün değildir, câiz olmaz.

Ancak, bizim dindarlığımız Allah?a karşıdır. Rabbimizin bilmesi içindir. Kuların takdir ve beğenmesi için değil. Bu bakımdan, Allah için yaşanacak dindarlığı müşteri celbi için göstermek, birtakım dünyevî menfaatların teminine basamak yapmak doğru değildir. Câiz olmaz.

Büyük Fıkıh âlimlerinden Serahsî bu mevzuda şöyle demektedir:

- Ticaretle uğraşan kimse kendisinin dindar biri olduğunu ima etmek için müşteriye karşı tesbihini çıkarıp, salâvatlar okuması, Allah?dan korkan insan olduğunu işaret edip, müşteriyi celbetmesi mekruhtur. Çünkü bu gibi dinî tavırlardan maksadı Allah rızası kazanmak değildir. Belki müşteriyi kazanıp, parasını almaktır. Bu ise câiz olmaz.

Bu mânâya gelmeyen, İslâm?ı hatırlamayı esas alan tutum ve tavırlar ise mekruh olmaz. Ancak, biribirine çok yakın olan bu çizgiyi iyi ayırmak lâzımdır ki, sû-i zanna sebebiyet verilmesin, iyi bir hareket kötü bir istismar sanılmasın ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org