DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3668

MUSA PEYGAMBERİN CENNET’TEKİ KOMŞUSU

Hazret-i Musâ Aleyhisselâm, Tûr Dağı’nda Allahü Azimüşşân ile konuştuktan sonra:

– Yâ Rabbi, benim Cennet’teki komşularım kimlerdir, bazılarını bildirir misin? diye niyazda bulunur.

Allahü Azîmüşşân, Hazret-i Musâ’ya:

– Senin Cennet’teki komşularından biri, falan şehirdeki kasaptır. Görmek istersen dükkânı falan yerdedir. Git, bir gece kendisine misafir ol, buyurur.

Hazret-i Mûsâ, bu kasabın ne amel işleyip de kendisiyle Cennet’te komşu olacağını düşünerek, kasabın bulunduğu şehre doğru yola çıkar ve nihayet kasabı bularak:

– Ey Allah’ın kulu, bu gece sana Allah rızası için misafir olacağım, kabûl eder misin? der.

Kasap:

– Hayhay! Allah rızası için gelenlere, kapım daima açıktır, akşam olsun da gidelim, der.

Akşam olur, kasap elindeki zembilinin içini yiyeceklerle doldurur, evin yolunu tutarlar. Eve gelip odanın bir köşesinde istirahate çekildikleri bir sırada kasap:

– Bana müsaade buyurun, evvelâ şu salıncakta bulunan aziz bir misafirim daha vardır. Onun hatırını sorup rahatını te’min edeyim, sonra sizinle meşgul olurum, diyerek asılı duran salıncaktan bir kadın çıkarır. Yaşlı kadının altını temizler. Elbisesini değiştirir. Âdeta bir iskeletten ibaret ihtiyarın bütün hizmetini görüp, yemeğini yedirdikten sonra, tekrar yerine yatırır. Sonra da ihtiyar, anlaşılır anlaşılmaz bir şeyler söyler; kasap da buna, “âmin” der.

Oradaki işi bitip de misafire hizmete başlayınca Hazret-i Musâ sorar:

– Bu kimdir ki, kendisine bu kadar titizlikle hizmet ediyorsun?

Kasap cevap verir:

– Bu benim anamdır. Hayatımın bütün mihnet ve meşakkatini vaktiyle çekmiş vefakâr kadındır. Şimdi vaktiyle bana yaptığı hizmetinin karşılığını görmekte, kendisine mükellef olduğum evlâtlık vazifesini yapmaktayım.

– Peki, hizmetinin sonunda bir şeyler söyledi, sen de âmin, dedin; o neydi?

– O mu? Olacak şey değil ama, söylüyor işte! Annem, memnuniyetinden dolayı, bana her gün, “Oğlum, Hazret-i Musâ’ya Cennet’te komşu olasın,” diye dua eder; ben de âmin, derim. Bu, olacak iş mi hiç? Hazret-i Musâ kim, ben kim? Ben onun semtine yaklaşabilir miyim hiç?

Bu esnada kendisini tanıtan Musâ Aleyhisselâm:

– Müjdeler olsun sana. Ben Musâ Peygamber’im. Cennet’te bana komşum olacağını Allahü Azîmüşşân haber verdiği için komşumu görmek üzere gelmiştim. Anana hizmetten sakın geri kalma, diyerek oradan ayrılır.

 

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org