DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3852

Beraat Gecesi İbadeti

“Sübhanallahi velhamdülillâhi, ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber. Velâ havle, velâ kuvvete ilâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.” kelimeleridir.

Yâni: “Kim Mi’rac gecesinde bu kelimeleri çok söyler, bu duâyı çok okursa, o kadar çok Cennet ağacı dikmiş olur, Cennet meyvesi yiyebilir.”

Demek ki, Mi’rac gecesinde bu duâyı çok okumalı, bilenen diğer duâlara bu da ilâve edilerek gecenin duâ ile ihyâsı bu şekilde tamamlanmış olmalıdır. Ayrıca hususî bir duâ aramamalıdır.

Beraat gecesi, rızıkların taksim edildiği, gelecek sene cereyan edecek vak’aların meleklere bildirildiği gecedir. Bu bakımdan bu gecede hakkında hayırlı şeyler takdir olunup, iyi şeylerin yazılmasını dileyen insan, geceyi ibâdetle, duâ ile geçirir, meleklere bildirilen takdirin hayırlı olması niyazında bulunur. Nebiyy-i Ekrem Efendimiz Beraat gecesi ibâdeti hakkında şöyle buyurmuştur:

– Her kim bu gece yüz rekât namaz kılarsa, Allahü Teâlâ ona yüz melek gönderir. Bu meleklerin otuzu Cennet’le müjdeler. Otuzu Cehennem’den kurtulduğunu söyler. Otuzu da dünyanın âfet ve musîbetlerinden kurtulacağını ifâde eder. Onu ise Şeytan’ın tuzağını defedeceklerini bildirir.

Demek ki, Beraat gecesini namazla ihyâ eden, bildiği duâları okuyup ruhânî bir hayata giren mü’mine melekler gelir, her biri iyi bir neticeye lâyık amel işlediğini imâ eden müjdeler verir, hayırlı şeyler söylerler. Bu kimse, bildirilen bu hâllere olan liyâkatını kaybetmedikçe söylenenler hakkında varid olur. Ama, o gecenin arkasından kötü şeyler yapar. imanî ve İslâmî hayattan uzaklaşan bir tutuma girerse artık meleklerin verdikleri müjdeli haberlere liyakatını yitirmiş olur, ziyan kendisine âit olur. Kimseye bir diyeceği olmaz.

Beraat gecesi, Rabbimiz tevbe, istiğfar ederek pişmanlık duyan günahkârların cümlesini afvedeceğini bildiriyor, ancak şu sekiz sınıfın kesin tevbe etmedikçe bu aftan istifadelerinin olmayacağını da işâret ediyor:

1 - Allah’a şirk koşanlar.

2 - Ana-babalarına isyan eden, onların kalblerini kırıp gönüllerini yıkanlar.

3 - İçkiye devam edenler.

4 - Falcılık edip gelecekten haber verenler.

5 - Din kardeşlerine besledikleri kinden vazgeçmek istemeyenler.

6 - Adam öldürmekten pişmanlık duymayanlar.

7 - Nikâhsız âile ile yaşayanlar.

8 - Akrabalarıyla alâkayı kesip ihmal edenler.

Şüphesiz ki bu günahların sahipleri bu gecede derin bir tevbe, istiğfarda bulunur da, kesin pişmanlık haline girerlerse ilâhî aftan müstefid olurlar. Aftan istisna edilmelerinin sebebi kesin bir dönüş yapmayışları, ciddi bir tevbe, istiğfar haline girmemeleridir.

Beraat gecesinde okunacak hususî duâlar şudur:

 

 

 

 

 

“Allahümme yâ ze’l-menni ve lâ yemünnü aleyhi. Yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm. Yâ ze’t-tavli ve’l-in’âm. Lâ ilâhe illâ ente zahrallâcîn ve câre’l-müstecirîn ve emâne’l-hâifîn.

Allahümme in künte ketebte indeke fî ümmi’l-kitabi şakıyyen ev mahrûmen ev matrûden ev mukatteran aleyye fi’r-rızkı, fe’mhuhüm.”

 

 

 

 

 

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org