DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 4734

Evden Camiye Giderken Okunacak Dua

Ezan okunurken bazı evlerde bir kıpırdama ve hareketlenme göze çarpar. Bu hareket ve hazırlık, ruhânî varlıkların dikkatini çeker. Zira ezan başlayınca meleklerle şeytanlar evin etrafında bekleşirler. Melekler bu evde kendi dostlarının bulunduğunu ileri sürerler. Şeytanlar da asıl kendi dostlarının kaldığını iddia ederler. Tam ezan başlayınca durum ev halkının tutumuyla tesbit edilir. Şayet ezanla birlikte bir namaz hazırlığı başlarsa melekler sevinir, bu evde bizim dostlarımız bulunuyor, diyerek eve melekler doluşur. Ev sâkinleri, ezanla ibâdet hazırlığı yapmazlarsa bu defa da şeytanlar sevinirler, bu evde bizim dostlarımız bulunuyor, öyle ise burası bizim yerimiz, diyerek eve doluşur, ev halkına vesvese ve gaflet vermekte daha da ileri giderler.

Evin hanımı evinde namaz kılmaya başlarken, beyi de çoğu zaman camiye gitmek üzere evin eşiğinden adımını atıp yola koyulur. İşte bu namaz çıkışında da Efendimiz’in okuduğu duâyı okumak müstehap olur. İbn-i Mâce’nin rivâyet ettiği hadîsinde Efendimiz şöyle buyurur:

– Kim şu duâyı okuyarak namaz için yürümeye başlarsa yetmiş bin melek O’na istiğfar eder, afvolması için duâda bulunur, namaz sonuna kadar da Rabbimiz meleklerin duâsını kabûl buyurur, afva mazhar kılar.

Efendimiz’in okumamızı tavsiye buyurduğu duâ şudur:

“Allahümme innî es’elüke bi-hakkı’s-sâiline aleyke ve bi-hakkı memşâye hâzâ. Fe-innî lem ehruc şerran velâ betaran ve lâ riyâ’en velâ süm’aten ve harectü ittika’e sahatike, vebtigâ’e merdâtike. Es’elüke en tüb’idenî mine’n-nâr ve en tağfirelî zünûbî. İnnehû lâ yağfiru’z-zünûbe illâ ente.”

“Allah’ım; senin kapında sâil olarak bulunanların hakkı için, senin emrine uymak için girdiğim şu yürüyüşümün hakkı için senden (hayırlı niyetlerimin kabûlünü) istiyorum. Zira ben şu andaki yola sana karşı gelmek, büyüklenmek, gösteriş yapmak, insanların görüp beğenmelerini sağlamak için çıkmadım. Sadece azabından korkarak, rızanı umarak çıktım. Beni Cehennem’in ateşinden korumanı ve buna sebeb olacak günahlarımı da afvetmeni diliyorum. Kesin hakikat odur ki, günahları ancak sen afvedersin. Senden başka koruyucu, kurtarıcı yoktur.”

Ameliniz makbûl, günahlarınız mağfûr, ibâdetleriniz de mebrûr olsun, ey namaza devam edenler.

 

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org