DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 4659

Abdest Duaları

Abdeste başlarken önce niyet edilir, sonra eûzübesmele çekilir. Sonra da her bir âzayı yıkarken şu duâlar okunur:

Elleri Yıkarken:

“Elhamdü lillâhi’llezî ceale’l-mâe tahûran ve’l-İslâme nûran...”

“Suyu temizleyici, İslâm’ı da nûr kılan Allah’a hamdolsun...”

Ağza Su Verirken:

“Allahümme einnî alâ tilâveti’l-Kur’an ve zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetike...”

“Ey Allah’ım, Kur’an okumak, seni zikir ve sana şükür etmek, sana olan ibâdeti güzelleştirmek hususlarında bana yardım et!...”

Burna Su Verirken:

“Allahümme erihnî râihate’l-Cenneti velâ turihnî râihate’n-nâr...”

“Allah’ım, bana Cennet kokusunu duyur, Cehennem kokusunu hissettirme!”

Yüzü Yıkarken:

“Allahümme beyyid vechî yevme tebyaddu vücûhün ve tesveddü vücûh...”

“Allah’ım, yüzlerin kiminin ak, kiminin kara olduğu o günde, benim yüzümü (kara değil) ak çıkar!”

Sağ Kolu Yıkarken:

“Allahümme a’tinî kitabî biyemînî ve hâsibni hisaben yesirâ..”

“Allah’ım, kitabımı sağımdan ver, hesabımı da kolay eyle!”

Sol Kolu Yıkarken:

“Allahümme lâ tu’tinî kitabî biyesârî velâ min verai zahrî.”

“Allah’ım, kitabımı solumdan ve arkamdan verme.”

Başı Meshederken:

“Allahümme Ezillenî tahte zilli arşike yevme lâ zılle ilâ zıllü arşik...”

“Allah’ım, Arş’ın gölgesinden başka gölge olmadığı günde, beni Arş’ının gölgesinde gölgelendir...”

Kulakları Meshederken:

“Allahümme’c’alnî mine’llezîne yestemiûne’l-kavle feyettebiûne ahseneh...”

“Allah’ım, beni sözü dinleyip de en güzeline uyanlardan eyle.”

Boynu Meshederken:

“Allahümme a’tik rakabetî mine’n-nâr...”

“Allah’ım, boynumu Cehennem ateşinden âzâd eyle!”

Ayakları Yıkarken:

“Allahümme sebbit kademeyye ale’s-sırati yevme tezillu fihi’l-akdâm...”

“Allah’ım, ayakların sırat üstünde kaydığı günde, ayaklarımı sırat üstünde sabit eyle, kaydırma!...”

Abdest bitince ayakta kıbleye karşı durarak kelime-i şehâdet getirilir, ayrıca:

“Allahümme’c’alnî mine’t-tevvabîne ve’c’alnî mine’l-mütetahhirîn...”

“Allah’ım, beni tevbe eden ve maddî ve mânevî temizliğe eren kullarından eyle.” diye duâ edilir.

Abdestten sonra, 3 kere de Kadr sûresi okunur.

Kadr Sûresi:

“İnnâ enzelnâhu fi leyleti’l-kadri vemâ edrake mâ leyletü’l-kadri leyletü’l-kadri hayrun min elfi şehrin tenezzelü’l-melâiketü ve’r-Rûhu fihâ bi-izni rabbihim min külli emrin selâm, hiye hattâ matlai’l-fecr...”

“Biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren şey nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Rûh (Cebrâil), o gece, Rablerinin izniyle her türlü işle inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmettir...”

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org