DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 7156

Sıkıntılarda Okunacak Dua

Allah insan için dâima hayırlısını takdir eder. Ancak insan bazan bu takdire nefsini zor razı eder, hattâ şikâyette de bulunur. Hakkında hayırlı olmayanı bile istemeye meyleder.

Bu sebeble insan, mâruz kaldığı sıkıntılı takdirlere nefsinin isyan etmeyip itaat etmesi için duâ etmeli, hakkında hayırlısını dilemelidir.

Peygamberimiz böyle sıkıntı içinde kalan kimseye duâ tavsiye buyurmuştur. Onu okumalı, Allah’a teslim olmalıyız. Duâ şöyledir:

“Bismillâhi alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahhartehu ve te’hîra mâ acceltehu.”

“Allah’ım, senin ismine, malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah’ım, hükmüne beni razı kıl, kaderimde olanı bana mübarek kıl ki, te’hir ettiğinin acelesini, acele ettiğinin de te’hirini istemeyeyim. Nefsimin isyanını önle, teslimini sağla.”

Evet, nefis kaderin takdîrini bazan beğenmiyor, değiştirmek istiyor, yahut daha iyisinin takdirini arzuluyor. Böyle yersiz sıkıntının geldiği anlarda Allah’a yalvarmalı, hakkında hayırlısını takdir etmesini dilemeli, takdirine de nefsinin rıza göstermesini talep eylemelidir. Böyle bir teslimiyet, insan için huzur verici duâ şeklidir. Hakkında hayırlısını isteyen insan, kalbinde ve zihninde daha başka şeyler bekletmez, hayırlısını dilemiş olmakla huzur duyar, rahata erer.

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org