DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2679

Taklid ve Telfik ...

? Taklid nedir, telfik niçin câiz değildir?
? Taklid, müctehid derecesinde olmayan Müslümanların, dört hak mezhebden birinin hükümlerini benimseyip hayatını bununla tanzim ve devam ettirmesidir. Meselâ, tercih ettiği hak mezheb Hanefî mezhebi ise artık bütün hayatını Hanefî mezhebinin hükümlerine göre yürütür, karşılaştığı bütün hâdiseler, vak?alar bu mezhebin kâidelerine göre hüküm alır, izah bulur. Hayatî bir mecburiyet olmadıkça, diğer üç mezhebten birinin hükmünü esas alamaz, hareketlerini ona göre tanzim edemez.

Telfik ise, bunun tam aksinedir. Her mezhepten kolayına geleni tercih eder, hoşuna gideniyle amel etmeyi benimser, belli bir mezhebe bağlı kalmaz.

Meselâ, Hanefî?de abdestte başın dörtte birini meshetmek, Şafiî?de ise onda birini meshetmek yeterlidir. Telfikçi, burada Şafiî?ye göre hareket eder, başın onda birini mesheder, ama abdestli iken eli bir kadına dokunsa bu defa da Hanefî?den hüküm alır, abdestinin bozulmadığını kabul eder.

İşte bu telfikçinin namazı câiz olmaz. Zira abdesti Hanefî?ye göre de yoktur, Şafiî?ye göre de. Çünkü başın onda birini meshetmekle Hanefî?ye göre, elini kadına dokundurmakla da Şafiî?ye göre abdesti yoktur. Abdestsiz namaz ise câiz olmaz.

Bir hak mezhebi taklidden kaçıp birkaç hak mezhebin hükümlerini hesabına geldiği şekilde telfik etmek, amelde anarşi meydana getirmesinden de bellidir ki, telfik hatalıdır, câiz olmaz.

Ama çaresiz kalınan mecburi hususlarda hak mezhebten birini tercihen kurtuluş yolu aramak ise, bir çâre-i şeriyye olarak düşünülür, normal İslâmî hayatı anarşiye atan bir telfik gibi kabul edilmez. Biri keyfî bir tercih, diğeri zarurî bir kurtuluştur ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org