DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 4304

Hanımların özel hali, hac ibadetine engel olur mu?

Genç yaşta hacca gitmeye niyetlenen hanımların özel sorusuna cevap vermeye çalışacağım bugün. Deniyor ki:

- Hacda iken özel hali başlayan hanım, bu durumda normal olan ibadetini yapamaz, haccını nasıl yapacak? Hatta farz olan son tavafını abdestli olarak yapması vacipken, abdest almaya özel hali engel olan hanım, bu tavafını da yapamaz, özel hali sona erinceye kadar orada beklemesi gerekir. Kafilesi gidecek olan hanım orada nasıl bekleyecek, mecburi tavafını nasıl yapacak?..

Cevap: Efendim, hanımların özel halini hacca mani zannedenler, böyle bir zorluğu öne çıkarıyorlar, kolaylık gösteren görüşleri nazara almıyorlar. Halbuki, özel hal haccın hiçbir yerinde engel olmuyor, özel hali başlayan hanım, haccın tüm gereklerini rahatça engelsiz yerine getirebiliyor. Hatta bu halde iken yapacağı farz olan son tavafı da yapabiliyor, özel halde iken yaptığı bu farz tavaf da geçerli oluyor, sadece abdestsiz tavaf yaptığı için (Hanefilerin bir kısmına göre) bir ceza kurbanı kesmesi gerekiyor. Bu kurbanı da kesen bir Hanefi'nin kendi mezhebine göre de bir eksiği söz konusu olmuyor.

Ancak, diğer bir kısım görüşlere göre ise kurban da gerekmiyor, yapılan hac da bu tavafla tamamlanmış oluyor, yola çıkacak olan kafileyi bekletme mecburiyeti de söz konusu olmuyor.

Üzerinde şüphelerin dolaştırıldığı bu konuya açıklık getirmek için bazı alıntılar arz etmek istiyorum:

Diyanet İlmihali'nde verilen şu bilgiler konuyu aydınlatıcıdır (s. 213):

"Hanefilere göre, hayızlı olarak tavaf yapılması geçerli olmakla birlikte, ceza kurbanı kesilmesi gerekir. Ancak, hayızlı (özel haldeki) kadının (temizliği bekleyememesi durumunda) bu haliyle tavaf edebileceği ve bir ceza gerekmeyeceği görüşü de vardır. Çünkü hayız, iradi (!) olmayan bir hükmi kirlilik hali olduğundan, cünüplükten farklıdır. Hac ibadetinin özel konumu sebebiyle hayızlı kadına tavafta tanınan bu ruhsat (!), namaz ve oruç ibadeti için kıstas teşkil etmemiştir....."

Sayfa 560'taki tespit ise daha açık ve nettir:

"Bazı alimler, sebebi ve temizlenme imkanı iradi olmayan bu mazeret hallerini, cünüplükten ayrı tutup, bu durumdaki kadınların ziyaret tavafı yapabileceğini ve bir ceza da gerekmeyeceğini belirtirler. Grup halinde seyahat edilip kafilenin bekleyememesi halinde bu son görüşün getirdiği kolaylıktan istifade edilebilir!.."

Bu konuda başka kolaylıkların da bulunduğu bilinmektedir. Bazıları yola çıkarken doktora sorarak ilaçlar alıyor, özel hali hac boyunca durdurabiliyorlar. Bu tedbirin dinen yasak olmadığı da biliniyor... Demek ki hanımların özel halinin hacca ve farz olan tavafa mani bir durumu söz konusu değildir. Şüpheye gerek yoktur.

Gelelim yoksulun haccıyla ilgili diğer mühim soruya:

- Mekke, Medine'yi görmeyi çok arzulayan, Efendimiz'i ziyaret etmeyi aşk derecesinde isteyen bir yoksul insan, çevreden borç para bularak hacca gitmek istiyor. Ekonomik durumu böyle bir masrafı yapmaya müsait olmayan bu insanın, dönüşte aldığı borçları nasıl ödeyeceği de belli değil... Böyle birinin borç para ile yaptığı haccı sahih olur mu? Sonra zengin olursa yeniden hacca gitmesi gerekmez mi?

Cevap: Hac, ekonomik durumu müsait olan zengine farzdır. Kimseye muhtaç olmadan gidip gelmeye gücü yetmeyen insana hac farz değildir. Bu sebeple, borçlanarak hacca gitmesi gerekmez. Ama giderse haccı sahih olur. Sonra zengin olursa yeniden hacca gitmesi icap etmez. Çünkü hac ömürde bir defa yapılan bir ibadettir. Sonraları tekrar edilen haclar nafile hac yerine geçer... Nitekim görevli olarak giden işçilerin de farzlarını yerine getirerek yaptıkları hacları sahih olur, sonra zengin olunca yeniden hacca gitmeleri gerekmez.

 

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org