DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2289

Müslüman, ırkı adına adam öldürebilir mi?

Müslüman, kendi ırkını üstün görüp öteki ırkları aşağılama adına adam öldürebilir mi?

Bu konuyu net bir ifade ile açıklayan olaylar yaşanmıştır İslam tarihinde. İsterseniz sözü uzatmadan bu fevkalade açık hükümlü olayı getirelim huzurlarınıza. Bakalım Müslüman, ırkçılık adına değil adam öldürmek, kendi ırkını ötekinden sadece lafla bile olsa üstün görebilir mi bir görelim.

İmam-ı Malik Hazretleri'nin Muvatta'sından öğrendiğimize göre, Kays bin Mutata adında bir Arap, Medine'de sahabelerin oturduğu yere gelmiş, Evs ile Hazreç kabilelerine mensup Arapların başka ırktan insanlarla oturup eşit şekilde sohbet ettiklerini görünce bir hayli kızmış, kızgınlığını da şu sözleriyle oradakilere aksettirmişti:

- Evs ile Hazreç Resulullah'a hizmet eden Araplardır. Ama şu Habeşli Bilal, şu Rum memleketinden gelme Suheyb, şu da Farslı Selman!.. Bunlar Arap değiller ki! Nasıl oluyor da Arap olmayan bu ırklar Araplarla eşit şekilde oturup sohbete kabul edilebiliyorlar?

Bu ayrılıkçı sözler, orada bulunan Muaz bin Cebel'in hiddetlenmesine sebep olmuş, hemen oturduğu yerden kalkan Muaz, ayrılıkçı adamın yakasına yapışarak, 'Seni Resulullah'ın huzuruna götüreceğim, bu söylediklerinin doğruluğunu ona soracağım. Ondan sonra seninle hesaplaşacağız... İslam'da böyle bir ırkı yüceltip ötekini aşağılamak var mı?' diyerek adamı alıp doğruca Efendimiz'in mescidine götürmüş ve..

-Ya Resulallah, demiş bu adam için ne buyurursunuz? Biz Araplar oturmuş Arap olmayanlarla sohbet ediyorduk, gelip aramıza ırkçılık fitnesi soktu. İranlı Selman'ı, Rum'dan gelen Suheyb'i, Habeşistan'dan gelen Bilal'i aşağılayarak Araplarla sohbete layık olmadıklarını, iddia etti...

Resulüllah'ın (sas) yüzünde seyrek görülen öfkelenme işaretleri görüldü. Hemen kalkıp minberine çıkarak şöyle açıklamada bulundu.

- Ey insanlar! sizin Rabb'iniz birdir. Babanız, ananız da birdir. Araplık ne ananızda vardır ne de babanızda. O sadece sonradan meydana gelen dil farkından ibarettir. Arap'ın Arap olmayanlardan üstünlüğü yoktur. Üstünlük, Allah'a iman ve itaattedir. Bunu herkes böyle bilmeli, aranıza ırk ayrımcılığı sokmamalısınız!

Gariptir ki, bu hutbeyi dinleyenlerin hemen hepsi de Arap'tılar. Hiçbiri, Arap'ın öteki ırklardan üstün olduğunu düşünmedi. Fazla olarak, Arap'ın üstün olduğunu ileri sürmek isteyen adamın yakasına sarılarak oraya getiren Muaz bin Cebel de Arap'tı ve halen eli Arap'ın üstünlüğünü iddia eden adamın yakasındaydı.

-Ya Resulallah, dedi, öyle ise ne yapayım aramıza ırk ayrımcılığı sokmak isteyen bu fitne adama?

Efendimiz bu soruya, pek kullanmadığı ağır bir azarlama cümlesiyle cevap verdi. Ne dedi biliyor musunuz?

- Da'hü ilennar!.. Bırak o ırkçı adamı, cehenneme kadar yolu var! Evet, ırkçılık yapan adamın cehenneme kadar yolu vardı. Gerçekten de bir ırkın ötekinden üstün olması lazım gelseydi Arap'ın üstün sayılması lazım gelirdi. Çünkü âlemlere rahmet olarak gönderilen ahir zaman nebisi Efendimiz (sas) Hazretleri Arap ırkından seçilmişti. Bundan dolayı İslam, bir ırkın değil tüm ırkların dini olmuş, hiçbir kavim ve kabileyi dışarıya itelememiş, hepsini de eşit bir hak ile bağrına basmıştır. Evet ne demişti allah Resulü; Bırak o ırkçı adamı, cehenneme kadar yolu var!.. Demek ki ırkçılık yapan adamın yolu nihayet cehenneme kadar gider. Nitekim sözünü ettiğimiz ırkçı adamın yolu da oraya çıkmış, 'Ben Arap'ı öteki ırklardan üstün tutmayan dine tabi olmak istemem.' diyerek irtidat etmiş, sonunda da mürtet olarak ölmüş, yani saptığı ırkçılık yolu onu cehenneme kadar götürmüştür... Bu değerlendirmeden sonra isterseniz bir daha soralım kendi kendimize: Müslüman, ırkçılık yapabilir mi? Hele kendi ırkı adına başka ırkın adamını öldürebilir mi? Elbette hayır, asla ve kat'a...

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org