DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3144

Üzerinde ayet yazılı para taşınır mı?

? Bazı paraların üzerinde âyet yazılıdır. Böyle paraları cepte taşımak, bunlarla helâya girmek câiz midir?
? Paraların üzerinde âyet, yahut mukaddes isimlerin yazılmasında mahzur yoktur. Bilâkis böyle kudsî şeylerden bereket ve mânevî destek alma ümidi vardır. Bu ümidle yazılıp, resmedilen kudsî şeyler mahzur getirmez, faydaya vesile olabilir. Bunlarla helâya gitmek de günah değildir. Zira bu yazılar hürmet ve saygıyı ifade eder şekilde cepte muhafaza edilmekte, saygısızlık mânâsına gelen şekilde açıkta tutulmayıp, hürmetsizlik hissine sebeb olmamaktadır.

Nitekim üzerinde âyet ve dualar yazılı başka kâğıtlar da böyledir. Böyle mukaddes yazılarla dolu En?am ve diğer mektubatı, mümkün olursa cepten çıkarıp, dışta bir temiz yere koyarak tuvalete girmelidir. Bu mümkün olmazsa, yahut unutulup kaybolmasından korkulacak olunursa, cepte muhafaza edilmeli, temiz olan modern tuvaletlere bunlarla girmenin günah olmayacağı niyet edilmelidir.

Dinî ve kudsî değerleri taşımayı zorlaştırmak, dinî hayatın güçleşmesine sebeb olmak gibi neticelere gider. Böyle bir zorluğa düşmemek için ruhsatlardan istifade etmek elbette hayra sebebtir. Takvâca tutumlar şahsî kalır, tebrike lâyık olur. Ancak umuma teşmil edilmez.

Büyük âlim Ebû Ca?fer?e bu mevzuda sual soranlar ondan şöyle cevap almışlardır:

? Cebinde âyet yazılı şeylerle girilen helâ temiz değilse, kerahet vardır. Ama helâ temizse, çeveye pislik sıçramamış halde görünüyorsa bunda kerahet yoktur.?

Nitekim parmağındaki kudsî isim yazılı yüzük için de hüküm aynıdır. Helânın pisliği bakınca hemen görülecek kadar açıkta ise yüzüğü cebe koymalıdır. Sıçramayacak derecede gizli ve temizse yüzüğü parmaktan çıkarmak gerekmez.

Üzerinde âyet yazılı yaygıları temiz de olsa yere sermek mekruhtur. Ama duvara asmak mekruh değildir. Zira duvarda hürmet vardır. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org