DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2515

Yağmur duası su aramaya neden engel değildir.

Önce yağmur duasının başlangıcına kısaca bir göz atalım; sonra bu duanın su bulma çalışmalarına neden engel değil, tam aksine amir olduğuna dikkat çekelim.

Çevredeki sularla halkın ihtiyacını karşılamanın mümkün olmadığı yerlerde meydana gelen kuraklık üzerine Efendimiz (sas)'e müracaat eden sahabiler, yağmur yağması için dua istemişler, Efendimiz'in yaptığı gönülden dualarla yağmurlar gelmiş, acil hale gelen ihtiyaçlar karşılanmıştır..

Bundan sonra yağmur duası yapmak da sünnet olarak tespit edilmiştir.

İşte burada şu soruya ve cevabına dikkat çekmek gerekmektedir:

-Yağmur duası nerede sünnet olarak tespit edilmiştir?

-İnsan emeğiyle elde edilecek suların bulunmadığı yerlerde!

Emek verip alın terleterek su getirmenin mümkün olduğu yerlerde ise yağmur duası sünnet olarak görülmemiştir. Bu tespitin altını çizmek gerekir.

-Niçin sünnet olarak görülmemiştir? Çünkü çevrede insan emeğiyle ihtiyacı karşılayacak su elde etmek mümkündür. Böyle yerlerin sünneti, boşa akan suları toplayarak ihtiyaçları karşılar hale getirmektir!.. Bundan dolayı Efendimiz hadisinde:

-Efdal-üs'sadakati el-maü!.. buyurmuştur. Sadakanın en sevaplısı, suyu bulunmayanlara su getirmektir!

Bu konuda (Kaynaklarıyla İslam Fıkhı) ikinci cildindeki şu tespitler gözden kaçmamalıdır. Bakın ilgili fıkıh kitaplarında, su bulma ihtimali olan yerlerde yağmur duasının değil, su getirmenin vacip olduğuna nasıl dikkat çekiliyor:

"- İslam, yağmur duası için birtakım kıstaslar koymuştur. Şöyle ki:

- Irmak ve akarı, kuyu ve artezyeni, çeşme ve pınarı olan köy, kasaba ve şehir halkının yağmur duasına çıkmaları sünnet değildir!.. Ancak ırmağı, akar suyu, kuyu ve çeşme gibi su getirme imkânlarına sahip olmayanların yağmur duasına çıkmaları sünnettir!..

-Neden su rezervleri bulunan yerlerde yağmur duasına çıkmak sünnet değildir?

-Çünkü önce mevcut sulardan istifade yollarını araştırmak vaciptir de ondan!..

Evet, önce mevcut suların durumunu araştırıp insan emeğiyle ihtiyaçları karşılar hale getirmek için çalışma yapmak vaciptir!

Köy, kasaba ve şehrin yakınından sular akmakta, kuyular, pınarlar bilinmekte, buna rağmen bunları insan emeğiyle bir yerlerde toplayıp da toplumun istifadesine sunmayı düşünmeyip değerlendirme yoluna gidilmemekte ise bunların yağmur duasına çıkmalarının kabule şayan bir yanı bulunmamaktadır.. Çünkü yağmur duası bir zaruretten dolayı yapılır. Zaruret halini alan dualar da kabule şayan olur. Çeşmesi, akar suyu, çevresinde değerlendirebilecekleri kaynakları bulunan yerlerde bir zaruret yoktur ki, yağmur duasına çıkılsın da bu dua da kabule şayan olsun..

Böyle yerlerde önce insanlar gücünün yettiğince çalışacak, çevrede mevcut olan su rezervlerini birleştirip toplumun istifadesine sunmak için olanca gayretlerini gösterecek, kendilerini aşan yerlerde zaruret hali oluştuğundan yağmur duasına çıkacak, duaları da kabule şayan olacaktır..

Demek ki, yağmur duası, çevrede mevcut suların toplanması çalışmasına engel değil, tam aksine amirdir. Çünkü böyle yerlerde (kavli) yağmur duası değil, (fiili) su getirme duası vaciptir!.

Bununla beraber, inanmış insan her halükarda Allah'a duadan gafil kalmaz, suyun bulunmadığı yerlerde yağmur duası yaparak, suyun bulunduğu yerlerde de yarattığı su nimeti için şükür duası yaparak Allah'la olan irtibatını sürdürür. Çünkü yeraltı-yerüstü sularının tasarrufu tümüyle Allah'ın (cc) kudretindedir. O'nun yaratması olmadan semadan tek damla yağmur inmez, yerden de tek bardak su çıkmaz..

 

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org